bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Pracodawcy muszą dokonać zapisów w umowach na czas określony do 21 maja 2016 r.

Pracodawcy muszą dokonać zapisów w umowach na czas określony do 21 maja 2016 r.

Dodano: 2016-05-11

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1220), pracodawcy mają czas do dnia 21 maja 2016 r. na uzupełnienie umów zawartych na czas określony o stosowne zapisy odnośnie zawierania i rozwiązywania kontraktów.

Nowelizacja Kodeksu pracy miała na celu przede wszystkim uregulowanie kwestii zatrudniania na umowy na czas określony. Zmienione przepisy ograniczają łączny okres, na który można zatrudniać pracownika na ww. umowę, do 33 miesięcy. Jeśli po przekroczeniu tego limitu pracownik dalej świadczyłby usługi na rzecz pracodawcy, umowę od tej daty traktuje się jako zawartą na czas nieokreślony. Oznacza to, że maksymalny okres zatrudniania pracownika na podstawie umowy na czas określony nie może trwać dłużej niż 3 lata (33 miesiące + 3 miesiące okresu próbnego).

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...