bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Pracodawcy muszą dokonać zapisów w umowach na czas określony do 21 maja 2016 r.

Pracodawcy muszą dokonać zapisów w umowach na czas określony do 21 maja 2016 r.

Dodano: 2016-05-11

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1220), pracodawcy mają czas do dnia 21 maja 2016 r. na uzupełnienie umów zawartych na czas określony o stosowne zapisy odnośnie zawierania i rozwiązywania kontraktów.

Nowelizacja Kodeksu pracy miała na celu przede wszystkim uregulowanie kwestii zatrudniania na umowy na czas określony. Zmienione przepisy ograniczają łączny okres, na który można zatrudniać pracownika na ww. umowę, do 33 miesięcy. Jeśli po przekroczeniu tego limitu pracownik dalej świadczyłby usługi na rzecz pracodawcy, umowę od tej daty traktuje się jako zawartą na czas nieokreślony. Oznacza to, że maksymalny okres zatrudniania pracownika na podstawie umowy na czas określony nie może trwać dłużej niż 3 lata (33 miesiące + 3 miesiące okresu próbnego).

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...