bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Pracodawcy muszą dokonać zapisów w umowach na czas określony do 21 maja 2016 r.

Pracodawcy muszą dokonać zapisów w umowach na czas określony do 21 maja 2016 r.

Dodano: 2016-05-11

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1220), pracodawcy mają czas do dnia 21 maja 2016 r. na uzupełnienie umów zawartych na czas określony o stosowne zapisy odnośnie zawierania i rozwiązywania kontraktów.

Nowelizacja Kodeksu pracy miała na celu przede wszystkim uregulowanie kwestii zatrudniania na umowy na czas określony. Zmienione przepisy ograniczają łączny okres, na który można zatrudniać pracownika na ww. umowę, do 33 miesięcy. Jeśli po przekroczeniu tego limitu pracownik dalej świadczyłby usługi na rzecz pracodawcy, umowę od tej daty traktuje się jako zawartą na czas nieokreślony. Oznacza to, że maksymalny okres zatrudniania pracownika na podstawie umowy na czas określony nie może trwać dłużej niż 3 lata (33 miesiące + 3 miesiące okresu próbnego).

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...