bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Pracodawcy muszą dokonać zapisów w umowach na czas określony do 21 maja 2016 r.

Pracodawcy muszą dokonać zapisów w umowach na czas określony do 21 maja 2016 r.

Dodano: 2016-05-11

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1220), pracodawcy mają czas do dnia 21 maja 2016 r. na uzupełnienie umów zawartych na czas określony o stosowne zapisy odnośnie zawierania i rozwiązywania kontraktów.

Nowelizacja Kodeksu pracy miała na celu przede wszystkim uregulowanie kwestii zatrudniania na umowy na czas określony. Zmienione przepisy ograniczają łączny okres, na który można zatrudniać pracownika na ww. umowę, do 33 miesięcy. Jeśli po przekroczeniu tego limitu pracownik dalej świadczyłby usługi na rzecz pracodawcy, umowę od tej daty traktuje się jako zawartą na czas nieokreślony. Oznacza to, że maksymalny okres zatrudniania pracownika na podstawie umowy na czas określony nie może trwać dłużej niż 3 lata (33 miesiące + 3 miesiące okresu próbnego).

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...