bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Prawo pracy
Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Dodano: 2023-11-21

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wykonuje badań na obecność alkoholu lub narkotyków u swoich pracowników to musi prowadzić w każdej pracowniczej teczce dodatkową część dotyczącą kontroli trzeźwości. Kontrola trzeźwości obowiązuje od 21 lutego 2023 r., natomiast obowiązek jej dokumentacji pojawił się dopiero 21 marca z związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Wprowadziła ona nową część akt osobowych, oznaczonych literą E, która służy dokumentacji badań na obecność alkoholu lub narkotyków wśród pracowników. Z czasem jednak okazało się, że wiele pracodawców nie wywiązało się z tego obowiązku. PIP badał prowadzenie akt osobowych podczas 25 397 kontroli, w tym sprawdzono ponad 131 tys. akt. Co ważne, nieprawidłowości wykryto podczas 10 414 kontroli, które dotyczyły ponad 33 tys. osób. Wielu pracodawców nie wiedziało bowiem, że nawet jeśli nie badają trzeźwości pracowników, muszą prowadzić część E akt osobowych. Dla wielu z nich oznacza to bowiem nadmierną biurokrację i dodatkowe obciążenie dla działu kadr. Co ciekawe, niektórzy pracodawcy stawiają opór obowiązkowi i z pełną świadomością nie uzupełniają pracowniczych teczek o część E, licząc, że PIP nie będzie kontrolował ich zakładu pracy.

Artykuły powiązane

Zwolnienie pracownika, który obraża innych zatrudnionych to nie przestępstwo – wyrok SN

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 października 2023 r. (sygn. akt III KK 249/23) orzekł, że zwolnienie pracownika, który...

PUODO: Pracodawca nie może dzwonić na prywatny numer telefonu pracownika podczas jego choroby

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stanowisku opublikowanym w biuletynie UODO (nr 9/09/2023) uznał, że pracodawca...

Osoby prawne mogą domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych – wyrok SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 22/23) uznał, że obecnie obowiązujące p...