bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
PRACA ZDALNA – REWOLUCJA W KODEKSIE PRACY!

PRACA ZDALNA – REWOLUCJA W KODEKSIE PRACY!

Dodano: 2021-05-20

19 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został wyczekiwany projekt zmian w Kodeksie Pracy. Tak jak zapowiadaliśmy – wprowadzenie pracy zdalnej będzie największa rewolucją w KP.

 1. Definicja pracy zdalnej w KP – pojawi się pełna definicja pracy zdalnej. Pracą zdalną ma być praca wykonywana w części lub całkowicie poza siedzibą firmy. Miejsce jej wykonywania musi zostać ustalone między pracownikiem a pracodawcą.
 2. Ryzyko zawodowe – pracodawca będzie miał obowiązek oceny ryzyka zawodowego w związku z pracą zdalną. Na podstawie jej wyników pracodawca będzie miał obowiązek opracować informację zawierającą zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej oraz zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
 3. Dwustronne porozumienie – praca zdalna będzie uzgadniana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, przede wszystkim przy zawieraniu umowy o pracę, ewentualnie już w trakcie trwania stosunku pracy. W ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia pracy zdalnej każda ze stron ma możliwość wystąpienia z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w ten sposób.
 4. Jednostronne polecenie pracy zdalnej –  możliwe jest jednostronne polecenie pracownikowi świadczenia pracy zdalnej w szczególnych przypadkach (stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii), a także w okresie 3 miesięcy po ich ustaniu oraz w innych szczególnych przypadkach, jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków BHP w miejscu wykonywania pracy.
 5. Wniosek pracownika o pracę zdalną – w przypadku wychowywania dziecka do 4. r. ż. wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej jest wiążący. Taka sama zasada stosowana jest do rodziców wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. r. ż.
 6. Porozumienie – zasady pracy zdalnej powinny być określone w porozumieniach ze związkami zawodowymi lub regulaminie, ewentualnie w porozumieniu lub poleceniu bezpośrednio z pracownikiem.
 7. Ekwiwalent – pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z praca zdalną np. dostęp do sieci telekomunikacyjnych czy zwrot kosztów związanych z wykorzystywaniem osobistego sprzętu pracownika.
 8. BHP – szczególne rozwiązania i zasady BHP.
 9. Kontrola – pracodawca może kontrolować pracownika w miejscu wykonywania pracy bez naruszania jego prywatności.
 10. Praca zdalna na wniosek pracownika – okazjonalnie 12 dni w roku.
 11. Regulamin –  możliwość wydania przez pracodawcę regulaminu pracy zdalnej.
 12. Wnioski online – wnioski dotyczące prawa pracy pracownicy będą mogli składać również w formie elektronicznej.
 13. Zakaz dyskryminacji – zakaz dyskryminacji pracowników świadczących pracę w formie zdalnej.
 14. Ochrona danych – określenie przez pracodawcę zasad ochrony danych wykorzystywanych przez pracownika.
 15. Powrót do pracy stacjonarnej – pracownik wracający do trybu stacjonarnego po co najmniej 3 miesiącach pracy zdalnej zawiera z pracodawcą porozumienie, ewentualnie wypowiedzenie zmieniające.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...