bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Pozytywne skutki wprowadzenia RODO

Pozytywne skutki wprowadzenia RODO

Dodano: 2018-03-22

Ustawa o ochronie danych osobowych gwarantuje obywatelom prawo do decydowania o tym komu, w jakim celu i w jakim zakresie przekazujemy nasze dane osobowe. Obecne zmiany, będące skutkiem rozporządzenia RODO mają zwiększyć ochronę danych. Przedsiębiorcy obawiają się nowych przepisów i kar wynikających np. z wycieku danych osobowych.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...