bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Pozew Rzecznika Finansowego przeciwko UNIQA S.A.

Pozew Rzecznika Finansowego przeciwko UNIQA S.A.

Dodano: 2021-11-29
Publikator: Rzecznik Finansowy

W grudniu 2020 roku Rzecznik Finansowy złożył pierwszy pozew w sprawie nieuczciwych praktyk w stosunku do posiadaczy Auto Casco wobec jednego z zakładów ubezpieczeń. 29 listopada bieżącego roku biuro RF poinformowało, że Mariusz Golecki, skierował pozew w oparciu o tę samą podstawę prawną przeciwko UNIQA TU S.A.

Zastrzeżenia Rzecznika dotyczą stosowania różnych kryteriów szacowania szkody całkowitej i częściowej. Podstawą prawną, w oparciu o którą Rzecznik Finansowy składa powództwa jest art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, czyli w interesie ogółu konsumentów. Stosowanie niejednolitych kryteriów wyceny kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu budzi zastrzeżenia Mariusza Goleckiego. Wszystko zależy od tego, czy ubezpieczyciel widzi możliwość orzeczenia szkody całkowitej, czyli uznania, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. W umowach AC orzekanie jej jest standardem wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają 70 proc. wartości samochodu sprzed szkody.

– Żeby to osiągnąć, ubezpieczyciele stosują ceny najdroższych części oryginalnych z logo producenta auta i najwyższe z możliwych koszty robocizny stosowane przez autoryzowane stacje obsługi. Co kluczowe, takie zastrzeżenie ma także zastosowanie do kosztorysowych wariantów ubezpieczenia. To takie, w których klient zgadzał się na ustalanie odszkodowania według zryczałtowanych stawek za naprawę rzędu 65 zł czy 90 zł albo według cen stosowanych przez zakłady naprawcze inne niż ASO i przy użyciu najtańszych, nieoryginalnych części. Naszym zdaniem według takich zasad powinny być też szacowane koszty hipotetycznej naprawy na potrzeby określenia szkody całkowitej – wyjaśnia Eliza Gużewska, z-ca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...