bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Powstanie krajowy system cyberbezpieczeństwa. Jest gotowy projekt ustawy

Powstanie krajowy system cyberbezpieczeństwa. Jest gotowy projekt ustawy

Dodano: 2017-11-02
Publikator: Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem nowego aktu prawnego jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. Projekt powstał we współpracy ekspertów z  administracji publicznej, jak i przedstawicieli kluczowych sektorów gospodarki.

Ustawa stanowi wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148). 

Projektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji system cyberbezpieczeństwa będzie obejmował operatorów kluczowych usług, głównie z sektora energetycznego, transportowego, zdrowotnego i bankowości, a także dostawców usług cyfrowych, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) oraz organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa. Jak podało MC, dostawcy usług cyfrowych, takich jak internetowe platformy handlowe, usługi przetwarzania w chmurze i wyszukiwarki internetowe, z racji międzynarodowej specyfiki zostaną objęci łagodniejszym reżimem regulacyjnym wg decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej.

Pliki do pobrania

system_cyberbezp._uzasadnienie.pdf
system_cyberbezp._projekt.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...