bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Powstanie baza danych ubezpieczeń majątkowych i życiowych

Powstanie baza danych ubezpieczeń majątkowych i życiowych

Dodano: 2016-04-27
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia wykonawczego odnośnie nowej informatycznej bazy danych dotyczących ubezpieczeń majątkowych i na życie. Baza pełniłaby funkcję wymiany informacji między towarzystwami. Wykonanie i obsługa bazy będzie należeć do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

– Głównym celem tej, dobrowolnej dla ubezpieczycieli, bazy będzie identyfikacja przypadków wielokrotnych roszczeń dotyczących potencjalnie tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, gdy dochodzi do wyłudzenia świadczenia przez zgłoszenie tej samej szkody do kilku różnych ubezpieczycieli – wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl Aleksandra Biały, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad przepisami wykonawczymi. Jednocześnie UFG prowadzi intensywne prace projektowe nad modelem, strukturą i funkcjonowaniem tej bazy. Dla wypracowania optymalnych rozwiązań Fundusz konsultuje się z ubezpieczycielami majątkowymi i życiowymi oraz wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu ogólnopolską bazą ubezpieczeń komunikacyjnych. Szczególnie istotne jest, zarówno w procesie zasilania, jak i udostępniania danych, skonsolidowanie informacji ze zbiorów danych o bardzo różnych stadiach rozwoju i zaawansowania technologicznego w zakładach ubezpieczeń – dodaje.

W bazie mają znajdować się informacje dotyczące zgłaszanych roszczeń, wypłat odszkodowań, zdarzeń i powstałych w ich wyniku szkód. Ponadto baza będzie gromadzić dane ubezpieczonego, poszkodowanego, ewentualnych uprawnionych, a także świadków zdarzeń, opiekunów prawnych oraz współwłaściciela przedmiotu ubezpieczenia.  

Baza ma na celu szybkie wykrywanie możliwości popełnienia przestępstw ubezpieczeniowych. W uzasadnieniu projektu wskazano, że powstanie bazy będzie służyło do:

  • weryfikacji zjawisk, w których wkrótce po zawarciu kilku umów ubezpieczenia w różnych zakładach, lub nawet jednej umowy na znaczną sumę, występuje szkoda;
  • weryfikacji, czy wskazana szkoda mogła zajść w innych okolicznościach, czasie lub miejscu niż wskazane przez poszkodowanego;
  • oceny, czy wskazane szkody nie są nadmiarowe w stosunku do tych, które mogły wystąpić w przedstawionym przez poszkodowanego przebiegu zdarzenia.

Przed rozpoczęciem prac nad projektem rozporządzenia UFG wraz z firmą Ernst & Young zorganizował cykl szkoleń dla towarzystw ubezpieczeniowych. Uczestnicy – przedstawiciele kilkudziesięciu spółek majątkowych i życiowych – zostali również poproszeni o wzięcie udziału w badaniach. 

– Wyniki tych warsztatów posłużyły do wypracowania funkcjonalnego modelu bazy opartego na ustawowej dobrowolności i – postulowanej przez zakłady ubezpieczeń – zasady wzajemności. Oznacza to, że każdy z zakładów ubezpieczeń będzie mógł korzystać ze wspólnych danych tylko w takim zakresie, w jakim je sam przekaże – wyjaśnia Aleksandra Biały. Pilotaż narzędzi dedykowanych obsłudze nowej bazy zapowiadany jest przez UFG już na drugą połowę tego roku. – Jeżeli w ciągu miesiąca Ministerstwo Finansów opublikuje stosowne przepisy wykonawcze, to już w drugiej połowie 2016 roku chcemy przeprowadzić pilotaż narzędzi dedykowanych obsłudze tej nowej bazy – zapowiada rzecznik UFG.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...