bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Poszkodowani na skutek powodzi i podtopień – co zrobić w takiej sytuacji? | Pytania i odpowiedzi, cz. 2

Poszkodowani na skutek powodzi i podtopień – co zrobić w takiej sytuacji? | Pytania i odpowiedzi, cz. 2

Dodano: 2022-09-02
Publikator: Rzecznik Finansowy

Przed nami druga część artykułu dotyczącego tego, co zrobić w przypadku, gdy jesteśmy poszkodowani na skutek powodzi i podtopień.

Dostaliśmy kwotę bezsporną i odszkodowanie, ale za małe do pokrycia wszystkich szkód. Co robić?

Przy kwestionowaniu wysokości zaproponowanego odszkodowania, należy kolejno:

  1. poprosić ubezpieczyciela o dokładny kosztorys pokazujący, jak wyliczono odszkodowanie – jakie elementy zostały uwzględnione oraz jak zostały wycenione. Zakład ubezpieczeń jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszelkich informacji związanych z postępowaniem odszkodowawczym;
  2. napisać reklamację do zakładu ubezpieczeń – przy zastrzeżeniach co do wartości z kosztorysu może pomóc rzeczoznawca majątkowy, zaś przy wątpliwościach prawnych – Rzecznik Finansowy. Ten ostatni może rozpocząć czynności dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Jak długo trwa procedura likwidacji szkody?

Co do zasady wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Wydłużenie tego terminu może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia. Niezależnie jednak od tych niedogodności, we wspomnianym terminie powinniśmy otrzymać tzw. bezsporną kwotę odszkodowania oraz wyjaśnienia, co uniemożliwiło zakończenie procesu likwidacji.

Nieco inaczej regulowane są terminy wypłaty odszkodowań w przypadku:

  • ubezpieczeń dobrowolnych: zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności możliwe było ustalenie odpowiedzialności i wysokości szkody;
  • ubezpieczeń obowiązkowych budynków rolnych: 90 dni od daty zgłoszenia szkody (chyba że ustalenie odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

W jakim terminie powinienem otrzymać odpowiedź zakładu ubezpieczeń na reklamację?

Co do zasady zakład ubezpieczeń ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, ubezpieczyciel wyjaśnia klientowi przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni.

Ponadto Rzecznik Finansowy może podjęć działania w przypadku:

  • braku odpowiedzi na reklamację w ustawowym terminie;
  • jej negatywnego rozpatrzenia;
  • niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...