bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Postępowania w sprawie koncentracji

Postępowania w sprawie koncentracji

Dodano: 2022-02-08
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jednym z zadań prezesa UOKiK jest zapobieganie fuzjom i przejęciom, które doprowadzają do ograniczenia konkurencji. By móc zadanie to wykonać, Urząd przeprowadza kontrole koncentracji.

Zgodnie z przepisami, zamiar przeprowadzenia transakcji podlega zgłoszeniu do UOKiK wtedy, gdy biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

– Pomimo trwającej pandemii ubiegły rok upłynął pod znakiem fuzji i przejęć. Łącznie prowadziliśmy 376 postępowań, z czego  329 wszczęto w 2021 r. Wydanych zostało 300 decyzji, w tym  295 to zgody na koncentrację, 4 decyzje warunkowe oraz jeden zakaz. Rozpatrywane sprawy najczęściej dotyczyły branży nieruchomości, handlu oraz energetyki – powiedział Tomasz Chróstny.

Postępowanie w sprawie koncentracji może przebiegać dwuetapowo. W pierwszym, trwającym do 30 dni etapie, rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane przypadki przechodzą do drugiej fazy. Większość zeszłorocznych decyzji, bo aż 287, została wydana po pierwszym etapie.

Oprócz tego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opiniował 380 postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską pod kątem wpływu koncentracji na polski rynek.

Informacje dotyczące wszystkich prowadzonych przez prezesa UOKiK postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji oraz wydane decyzje w tym zakresie zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...