bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dodano: 2014-11-20

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do ww. postanowienia wskazał, że – biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo – najbliższym członkom rodziny zmarłego zadośćuczynienie przysługuje.

(…) Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte uchwałą Sądu Najwyższego z 22 października 2010 r., III CZP 76/10, w której przyjęto, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przed 3 sierpnia 2008 r. krzywdę, w następstwie naruszenia deliktem dobra osobistego, w postaci szczególnej więzi rodzinnej łączącej ją ze zmarłym. Sąd Najwyższy wskazał, że wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. jest nie tylko wyrazem woli ustawodawcy potwierdzenia dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia na gruncie przepisów obowiązujących przed wprowadzeniem tego przepisu, ale także dokonania zmiany w ogólnej regule wynikającej z art. 448 k.c. przez zwężenie kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienie.

 

Sygn. III CZP 2/14

 

Pliki do pobrania

postanowienie_sn_iii_czp_2_14_zadoscuczynienie_sprzed_2008_2.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...