bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2005 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2005 r.

Dodano: 2014-11-20

Wartość odtworzeniowa określona w chwili zawierania umowy stanowi podstawę dla ustalenia wysokości składki oraz górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń społecznych. Nie stanowi podstawy dla określenia wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia, którą wyznacza wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody, a nie z chwili zawierania umowy. Unormowania określone w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przedmiocie obowiązków zakładu ubezpieczeń odnoszą się do postępowania likwidacyjnego, a nie do procesu cywilnego. W przeciwnym razie nastąpiłoby naruszenie zasady kontradyktoryjności procesu. 

(III CZP 49/05)

Pliki do pobrania

iii_czp_49_05__ubezpieczenia_-_wartosc_odtworzeniowa_ciezar_dowodu.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...