bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2005 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2005 r.

Dodano: 2014-11-20

Wartość odtworzeniowa określona w chwili zawierania umowy stanowi podstawę dla ustalenia wysokości składki oraz górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń społecznych. Nie stanowi podstawy dla określenia wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia, którą wyznacza wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody, a nie z chwili zawierania umowy. Unormowania określone w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przedmiocie obowiązków zakładu ubezpieczeń odnoszą się do postępowania likwidacyjnego, a nie do procesu cywilnego. W przeciwnym razie nastąpiłoby naruszenie zasady kontradyktoryjności procesu. 

(III CZP 49/05)

Pliki do pobrania

iii_czp_49_05__ubezpieczenia_-_wartosc_odtworzeniowa_ciezar_dowodu.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...