bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Posłowie za przesunięciem daty wdrożenia CEPiK na 4 czerwca 2018 r.

Posłowie za przesunięciem daty wdrożenia CEPiK na 4 czerwca 2018 r.

Dodano: 2016-11-30

We wtorek (29 listopada 2016 r.) podczas 31. posiedzenia Sejmu RP posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie kluby poselskie poparły zaproponowane zmiany.   

„Ten złożony i niezwykle skomplikowany system oddziałuje na wiele podmiotów, a najważniejsze spośród nich to starostwa powiatowe, policja, Główny Urząd Transportu Drogowego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ośrodki szkolenia kierowców czy stacje kontroli pojazdów” – mówił poseł-sprawozdawca, Witold Czarnecki.

Projekt nowelizacji powstał przede wszystkich z konieczności przesunięcia terminu uruchomienia bazy CEPiK 2.0. Do tej pory obowiązywał termin 1 stycznia 2017 r. Jednak, audyt prac nad Ewidencją wykazał, że uruchomienie bazy w przyszłym roku związane jest z „dużym ryzykiem”. Także podczas przeprowadzania kontroli okazało się, że nie zostaną ukończone komponenty infrastruktury IT dla użytkowników systemu komunikujących się z bazą centralną, tj. starostw, ośrodków szkoleniowych kierowców, stacji kontroli pojazdów, policji. Zgodnie z projektem, uruchomienie bazy CEPiK nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 r. 

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...