bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Posłowie opowiedzieli się za nowymi przepisami w dystrybucji ubezpieczeń

Posłowie opowiedzieli się za nowymi przepisami w dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 2017-09-14

Podczas I czytania rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w dniu 14 września br. wszystkie kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych praw w Komisji Finansów Publicznych.

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przedstawił parlamentarzystom wiceminister finansów Piotr Nowak. Wskazywał, że nowy akt prawny stanowi wypełnienie unijnej dyrektywy w tym zakresie, która powinna być zaimplementowana do polskiego prawa do dnia 23 lutego 2018 r.

„To nowa kompleksowa regulacja, dotycząca dystrybucji ubezpieczeń” – mówił przedstawiciel MF. Jak podkreślał w trakcie prezentacji, projekt reguluje m.in. kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. „Celem ustawy jest zapewnienie też niezakłóconej konkurencji” – zwracał uwagę wiceminister finansów.

Także przekazał posłom, że w projekcie zawarto przepisy dot. ubezpieczeń na życie z elementem kapitałowym, m.in. zakaz tzw. sprzedaży krzyżowej, z uwagi na „występujące w przeszłości nieprawidłowości” – powiedział Nowak. Wyjaśnił, że celem zmian jest przede wszystkim umożliwienie klientom podjęcie świadomej decyzji. Z drugiej strony dystrybutorzy będą zobowiązani do oferowania produktów, które są zgodne z wymogami i potrzebami klientów, a wszystkie informacje mają być klientom „przekazywane w sposób prosty i zrozumiały”.

W trakcie czwartkowej debaty przedstawiciele wszystkich klubów poparli projekt i opowiedzieli się za skierowaniem go do dalszych prac w komisjach.

Gabriela Masłowska (PiS) chwaliła m.in. jawność wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych, które mają być widoczne w składce. „To rozwiązanie oraz obowiązek przekazania informacji, czy dystrybutor pracuje na rzecz jednego czy kilku firm, mogą pomóc klientowi w wyborze najbardziej optymalnej oferty” – mówiła.

Krystyna Skowrońska (PO) oraz Grzegorz Długi (Kukiz’15) zwracali uwagę, że nowym przepisom powinna towarzyszyć także edukacja społeczeństwa, bo jak mówił przedstawiciel Kukiz’15, klienci nadal „będą się nabierać nawet na najgorsze produkty”. Także krytykował „biurokratyczny” charakter proponowanej ustawy. Mimo to uznał projekt za niezbędny.

Z kolei Mirosław Suchoń (Nowoczesna) chwalił zawarte w projekcie nowe obowiązki informacyjne, wzmacniające pozycję klientów zakładów ubezpieczeń, np. ujawnianie przez dystrybutora charakteru otrzymywanego wynagrodzenia. Także Genowefa Tokarska (PSL) przyznała, że projekt ma charakter „prokonsumencki” i sprzyja uczciwej konkurencji.

Odpowiadając na pytania posłów wiceminister Nowak poinformował, że resort finansów współpracuje z MEN w sprawie przygotowania programów edukacji finansowej społeczeństwa.

Komisja Finansów Publicznych ma czas na przygotowanie sprawozdania do dnia 24 października 2017 r. W dniu 15 września br. KFP zadecydowała o skierowaniu projektu do Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...