bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Porozumienie Straży Granicznej z UFG dotyczące kontroli posiadania OC

Porozumienie Straży Granicznej z UFG dotyczące kontroli posiadania OC

Dodano: 2016-08-12

W dniu 8 sierpnia 2016 r. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – jako pierwszy oddział w Polsce – podpisał porozumienie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym o współpracy w zakresie wymiany informacji i udostępniania danych z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak poinformowała BiOSG, w znacznym stopniu usprawni to prowadzoną przez strażników granicznych kontrolę posiadania przez właścicieli pojazdów mechanicznych obowiązkowego ubezpieczenia OC.

– Funkcjonariusze BiOSG prowadzący kontrolę graniczną w drogowych przejściach oraz kontrolę drogową wewnątrz kraju, będą mieli bezpośredni dostęp do bazy danych UFG, przy pomocy której zweryfikują czy osoba kontrolowana nie posiada przy sobie tylko polisy OC czy w ogóle nie posiada takiego ubezpieczenia – poinformowała Anna Michalska z BiOSG.

Ponadto, we wszystkich przejściach granicznych oraz na placówkach BiOSG zostanie zainstalowany specjalny system informatyczny umożliwiający wysłanie do UFG tzw. e – zawiadomień o ujawnionych posiadaczach pojazdu, którzy nie mają ważnej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

– Podpisanie porozumienia poprzedzone było ponad rocznym testowaniem tego typu rozwiązania na drogowym przejściu granicznym w Korczowej. Test wypadł pozytywnie stąd obustronna inicjatywa o sformalizowaniu współpracy w tym zakresie – dodała Anna Michalska.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w 2015 r. ujawnił 1200 przypadków, w których posiadacze pojazdów mechanicznych nie mieli obowiązkowego ubezpieczenia OC. W tym roku miało miejsce już 900 takich zdarzeń.

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, funkcjonariusze Straży Granicznej są zobowiązani do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Strażnicy graniczni mają również obowiązek zawiadomić UFG o nieokazaniu przez osobę kontrolowaną dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

UFG jest organem właściwym w zakresie egzekucji należności pieniężnych w związku z kontrolą spełnienia obowiązku zawierania umów obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...