bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Dodano: 2022-04-06
Publikator: informacja prasowa

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) proponują rozwiązania finansowe dla polskich firm. Oferują także wspieranie przedsiębiorstw w działalności na międzynarodowych rynkach.

Ze względu na trudną sytuację oznaczającą niestabilność światowej gospodarki w związku z epidemią oraz rosyjską agresją na Ukrainę, powyżej wymienione podmioty podpisały porozumienie o współpracy. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności polskich firm na lokalnym i zagranicznych rynkach.

Z całej palety instrumentów, które udostępnia przedsiębiorcom ARP warto wskazać na gwarancje oraz ubezpieczenia zabezpieczające. Należą do nich, np.: finansowanie inwestycji krajowych, które generują eksport oraz finansowanie obrotowe. KUKE natomiast w ostatnim czasie podpisała z sześcioma bankami krajowymi i jednym zagranicznym umowy odnośnie udostępnienia instrumentów z systemu wsparcia eksportu.

ARP wychodzi zatem poza standardowe finansowanie korporacyjne, ponieważ organizuje alternatywne możliwości zabezpieczenia proponowanego finansowania. Dotyczy to m. in. poręczenia w ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej czy zawarcie umowy z Europejskim Funduszem Gwarancyjnym. ARP poprzez wejście we współpracę z KUKE może uzupełnić swoją paletę zabezpieczeń i szerzej dystrybuować powierzony jej kapitał.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie