bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Polski Gaz TUW od PGNiG

Polski Gaz TUW od PGNiG

Dodano: 2016-10-06

W dniu 4 października 2016 r. podczas 323. posiedzenia, Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Zgodnie z decyzją KNF, rzeczowy zakres działalności nowego zakładu ubezpieczeń wzajemnych obejmuje grupy 1, 3 – 13 oraz 15-17 działu II. Najważniejsze decyzje Komisji podjęte podczas ostatniego posiedzenia KNF zostały przedstawione w „Komunikacie z 323. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego” (http://www.beinsured.pl/knfuiik/komunikat-z-323-posiedzenia-komisji-nadzoru-finansowego,454.html).

Nowy podmiot na rynku ubezpieczeń wzajemnych został utworzony przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. TUW przejmie cały dotychczasowych portfel ubezpieczeń podmiotów należących do Grupy PGNiG, który jest wart ponad 70 mln zł.  

„Portfel ubezpieczeń wart ponad 70 mln zł i niska szkodowość w grupie kapitałowej PGNiG to główne powody, dla których podjęliśmy decyzję o utworzeniu własnego Towarzystwa. Kapitał pozostanie w spółce, a dodatkowo zaoszczędzimy od 20 do 25 proc. marży, którą pobierają ubezpieczyciele. Nowy obszar kompetencji poprawi wyniki całej grupy kapitałowej” – przekazał w komunikacie prasowym prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Jak tłumaczy spółka, także jednym z powodów, dla których zdecydowano się na powołanie własnego TUW, jest specyfika ubezpieczeń w branży wydobywczej. W komunikacie wskazano, że jest to bardzo wąska i specjalistyczna dziedzina, dlatego istotne jest, aby doświadczenie z tego obszaru ubezpieczeń budowane było wewnątrz PGNiG. Członkami Polski Gaz TUW zostaną wszystkie podmioty Grupy PGNiG.

Nową spółką będzie kierował Zygmunt Kostkiewicz, były prezes PZU i KUKE i jeden z założycieli pierwszego TUW po 1989 roku.

– Zalety TUW to przede wszystkim niższe składki, zwrot części sumy z nich w przypadku niskiej szkodowości, zwolnienie umów zawieranych z TUW przez jego członków z rygorów prawa zamówień publicznychwskazał Zygmunt Kostkiewicz.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...