bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Polisy pośredników, zarządców i rzeczoznawców poza umową

Polisy pośredników, zarządców i rzeczoznawców poza umową

Dodano: 2016-08-12

Rzeczpospolita poinformowała, że Ministerstwo Budownictwa wycofuje się z propozycji obligatoryjnego zamieszczania w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak też w umowach o zarządzanie nieruchomościami i umowach o wykonanie czynności rzeczoznawstwa majątkowego informacji o ubezpieczeniu OC. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zarówno pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak też zarządca nieruchomości podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem/zarządzaniem nieruchomością oraz za szkody wyrządzone przez osoby działające pod ich nadzorem. Podobnie rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności rzeczoznawstwa.

Resort chciał, by informacje o umowie ubezpieczenia OC, w tym numer umowy, nazwa zakładu ubezpieczeń oraz okres obowiązywania umowy, były zamieszczane w umowach o obrocie oraz w umowach o zarządzanie, pod rygorem nieważności. Jednakże, jak wskazał Wiceminister  Kazimierz Smoliński, w wyniku konsultacji międzyresortowych i społecznych, przeprowadzonych w czerwcu i lipcu br., resort wycofał się ze swojej propozycji w tej sprawie.

Obecnie się zdarza, że wykonujący ten zawód nie mają OC, choć jest obowiązkowe. Nie ma bowiem sankcji za ich nieposiadanie. Propozycję resortu, która miała temu zapobiec, skrytykowała na etapie konsultacji m.in. Polska Izba Ubezpieczeń. W ocenie Izby, sankcja w postaci nieważności umowy byłaby zbyt surowa, ale przede wszystkim dotknęłaby również klientów. 

Środowisko pośredników i zarządców podzieliło się na zwolenników i przeciwników propozycji. – Wykonujący te zawody powinni mieć OC, a jak ich do tego zmusić, by przestrzegali przepisów? Tylko sankcjami – uważa Leszek Hardek z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Inni pośrednicy podkreślają, że nie znają żadnego przypadku wypłaty odszkodowania z OC pośrednika lub zarządcy. Postanowienia umów ubezpieczenia OC są bowiem tak sformułowane, że trudno z nich cokolwiek wyegzekwować. – Zawsze też znajdą się nieuczciwi, którzy celowo będą zawierać umowę, mając nieważną polisę ubezpieczeniową, następnie wykonają usługę, pobiorą wynagrodzenie i gdy się okaże, że oferta ma wady, zawsze będą mogli się zasłaniać nieważnością umowy – uważa Tomasz Błeszyński z Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Warto przypomnieć, że pośrednik i zarządca to dwa zawody, które od dnia 1 stycznia 2014 r. najbardziej otworzyła tzw. ustawa deregulacyjna. Zlikwidowano wówczas licencje zawodowe oraz wymóg posiadania wyższego wykształcenia. Przestał również istnieć rejestr osób wykonujących te dwa zawody, prowadzony przez Ministra Budownictwa. Pozostawiono jednak wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...