bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Podsumowanie I poł. 2016 r. w kredytach

Podsumowanie I poł. 2016 r. w kredytach

Dodano: 2016-09-28
Publikator: Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej podało dane dotyczące sektora kredytów w I poł. 2016 r. Przez pierwsze sześć miesięcy 2016 r. banki w Polsce udzieliły w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 2,2% mniej  kredytów  konsumpcyjnych, za to na wyższą kwotę (o 1,2%), wydały o 9% mniej kart kredytowych, przy czym zadłużenie na kartach wzrosło o 4%.  W segmencie kredytów mieszkaniowych BIK odnotował wzrost zarówno w liczbie udzielonych kredytów (o 4,1%), jak również ich wartości (o 5,8%). Trend wzrostowy odnotowuje również segment niskokwotowego finansowania, zwłaszcza w zakresie zaciągania pożyczek. Udział pożyczek w wysokości do 1 tys. zł. wynosi już 43% w sektorze finansowania.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...