bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podpis jest, pytania zostają

Podpis jest, pytania zostają

Dodano: 2016-07-11

Prawie 4 miesiące temu, 24 marca, wpłynął do Sejmu druk 366, by stać się potem przedmiotem licznych modyfikacji i kolejnych głosowań.

W zakresie wielu rozwiązań obecny kształt dokumentu w ogóle nie przypomina już pierwotnych założeń. Na dyskusje o szczegółach przyjdzie jeszcze czas.

Podpis Prezydenta pod ustawą zakończył okres niepewności co do implementacji unijnych dyrektyw, ale na pewno nie uciął rozmowy co do kształtu zamówień publicznych w Polsce. Ta dopiero się zaczyna.

Tematów spornych i pytań jest wiele: czy ustawowe zwiększenie wagi pozacenowych kryteriów oceny ofert rzeczywiście wpłynie na praktykę zamawiających? Jaki efekt na rynek wywrą nowe regulacje dotyczące in-house? Czy JEDZ rzeczywiście ułatwi i przyspieszy prowadzenie postępowania? Czy tzw. „handel referencjami” zostanie ukrócony? Jak będzie w praktyce wyglądało stosowanie klauzul społecznych?

Warto uważnie śledzić, co będzie dalej.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...