bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Dodano: 2016-05-20

W naszej praktyce prawniczej dość często spotykamy się z pytaniami o to, kim właściwie są te osoby prawne. Regularnie też klienci mają wątpliwości co do tego, kim tak naprawdę jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Czy umowę zawiera się z firmą, czy też z konkretnym człowiekiem?  

Najprostszy podział osób występujących w stosunkach cywilnoprawnych, to podział na osoby fizyczne, osoby prawne i różne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Osobą fizyczną uprawnioną do tego, aby np. być stroną umowy, jest każdy człowiek od chwili urodzenia, aż do śmierci. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną (art. 8 kodeksu cywilnego). Oczywiście osoby niepełnoletnie, albo też niezdolne do samodzielnego podejmowania decyzji, muszą być reprezentowane przez odpowiednich przedstawicieli ustawowych lub kuratorów (np. rodzic będzie takim przedstawicielem dla swojego niepełnoletniego dziecka).

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest również osobą fizyczną i w efekcie wszystkie decyzje podejmowane przez takiego przedsiębiorcę są tak naprawdę decyzjami tej osoby. Z tego też względu nie zawieramy umowy z firmą „Czerwony Kapturek Jan Kowalski”, tylko z Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Czerwony Kapturek Jan Kowalski”. W takim wypadku to Jan Kowalski odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.        

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...