bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Dodano: 2016-05-20

W naszej praktyce prawniczej dość często spotykamy się z pytaniami o to, kim właściwie są te osoby prawne. Regularnie też klienci mają wątpliwości co do tego, kim tak naprawdę jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Czy umowę zawiera się z firmą, czy też z konkretnym człowiekiem?  

Najprostszy podział osób występujących w stosunkach cywilnoprawnych, to podział na osoby fizyczne, osoby prawne i różne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Osobą fizyczną uprawnioną do tego, aby np. być stroną umowy, jest każdy człowiek od chwili urodzenia, aż do śmierci. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną (art. 8 kodeksu cywilnego). Oczywiście osoby niepełnoletnie, albo też niezdolne do samodzielnego podejmowania decyzji, muszą być reprezentowane przez odpowiednich przedstawicieli ustawowych lub kuratorów (np. rodzic będzie takim przedstawicielem dla swojego niepełnoletniego dziecka).

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest również osobą fizyczną i w efekcie wszystkie decyzje podejmowane przez takiego przedsiębiorcę są tak naprawdę decyzjami tej osoby. Z tego też względu nie zawieramy umowy z firmą „Czerwony Kapturek Jan Kowalski”, tylko z Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Czerwony Kapturek Jan Kowalski”. W takim wypadku to Jan Kowalski odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.        

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...