bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: TUZ TUW

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: TUZ TUW

Dodano: 2016-09-15

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej „pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”, grup 1-3, 7-10, 13-16 na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2003 r.

Towarzystwo oferuje produkty ubezpieczeniowe zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, pozostałych instytucji. TUZ zapewnia ubezpieczenia domów i mieszkań, NNW, OC w życiu prywatnym i komunikacyjne. Swoją oferte kieruje także do rolników, dla których przygotował m.in. obowiązkowe ubezpieczenia OC i budynków rolnych, agrocasco i ubezpieczenie mienia. Towarzystwo przygotowało także pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym autocasco, autoszyby, czy ubezpieczenia graniczne i Zielona Karta. Ponadto, TUZ gwarantuje także ochronę placówek oświatowych i mienia kościelnego.

Na koniec 2015 r. suma bilansowa Towarzystwa wynosiła 488.532.107,92 zł (wzrost o 41,82 % w stosunku do roku 2014). W poprzednim roku przypis składki brutto uplasował się na poziomie 387.935.326,93 zł (dynamika składki: 129,29%). Pokrycie aktywami rezerw techniczno – ubezpieczeniowych wynosiło 164,08%.

W Zarządzie TUZ zasiadają: Piotr Zadrożny – Prezes Zarządu, Andrzej Liminowicz – Wiceprezes Zarządu oraz Elżbieta Chojnowska – Członek Zarządu.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...