bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PTR

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PTR

Dodano: 2016-09-16

Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. jest jedyną firmą w Polsce prowadzącą działalność stricte reasekuracyjną, która polega na ubezpieczaniu zakładów ubezpieczeń poprzez przejmowanie od nich części składki w zamian za późniejszy udział w wypłacie odszkodowania. Towarzystwo funkcjonuje na rynku ubezpieczeniowym od września 1996 roku. 

Zgodę na prowadzenia działalności reasekuracyjnej otrzymało w dniu 20 czerwca 1996 r. w zakresie działalności ubezpieczeniowej pośredniej w zakresie wszystkich grup i rodzajów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. działa również na rynku ubezpieczeniowym Europy Środkowej i Wschodniej.

PTR S.A.  oferuje usługi w zakresie reasekuracji obligatoryjnej, nieproporcjonalnej i fakultatywnej dla ryzyk majątkowych (w tym budowlano-montażowych oraz katastroficznych), ryzyk terroryzmu, morskich (w tym cargo), odpowiedzialności cywilnej (w tym OC zawodowej), autocasco (AC), osobowych (NNW) oraz rolnych.

Od stycznia 2009 r. jedynym akcjonariuszem jest Fairfax Financial Holdings Limited z siedzibą w Toronto, będący holdingiem finansowym, założonym w 1985 roku. Poprzez spółki zależne zajmuje się działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną oraz inwestycyjną.

Prezesem Zarządu jest Monika Woźniak-Makarska, która funkcję członka Zarządu PTR S.A. sprawuje od 2003 r. Wcześniej była Wiceprezesem Zarządu i nadzorowała Biura Reasekuracji. Woźniak-Makarska współtworzyła PTR, gdzie pracuje od września 1996 r. Została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz „Medalem XV-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń”, przyznawanym jako wyróżnienie za zasługi dla rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej przy PIU.

Funkcje Wiceprezesa Zarządu pełnią Tomasz Czałbowski i Jacek Kugacz. Tomasz Czałbowski jest Członkiem Zarządu od marca 2007 r., wcześniej zasiadał w Radzie Nadzorczej firmy. Od 1999 r. do 2006 r. związany był z pionem inwestycyjnym Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Citigroup, zasiadał także w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek handlowych i finansowych w kraju i zagranicą. Jacek Kugacz w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A. zasiada od 2013 r. Poprzednio był Dyrektorem Wykonawczym, odpowiedzialnym za współpracę z rynkami krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, prokurent Spółki od 2001 r. Współtworzył PTR, gdzie pracuje od września 1996 r. Nagrodzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń odznaką “Za zasługi dla ubezpieczeń” (2010 r.). Jest Przewodniczącym Podkomisji ds. Reasekuracji w PIU.

Polskie Towarzystwo Reasekuracji od 2011 r. wspiera niewidome dzieci z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Dzięki PTR w Gdańsku-Sobieszewie powstał Dział Wczesnego Wspomagania Dziecka Niewidomego, a filia dla dzieci niewidomych z dysfunkcjami intelektualnymi w Rabce poddana została gruntownemu remontowi. W Laskach PTR współfinansowało nowy budynek dla dzieci głucho-niewidomych oraz pracownię komputerową, a w czerwcu ruszyło pierwsze w Trójmieście przedszkole dla dzieci niewidomych w pełni sfinansowane przez PTR. Ponadto, w ramach wolontariatu pracownicy PTR i ich rodziny regularnie pomagają w pracach porządkowych na terenie ośrodka w Laskach i filii w Gdańsku-Sobieszewie. W kwietniu 2016 r. Polskie Towarzystwo Reasekuracji otrzymało tytuł „DOBROCZYŃCA ROKU” w kategorii „Projekt społeczny – mała firma”.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...