bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PRAMERICA

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PRAMERICA

Dodano: 2016-08-29

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. specjalizuje się w dziedzinie ochronnych ubezpieczeń na życie.

Pramerica jest spółką należącą do grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc. (PFI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

PFI działa w sektorze usług finansowych od ponad 140 lat i jest liderem w Stanach Zjednoczonych. Aktywa PFI na dzień 31 marca 2016 r. wynosiły ponad bilion (1 218 000 000 000) dolarów.

W 1999 r. PFI otworzył swoją spółkę w Polsce – był to początek istnienia dzisiejszej Pramerica Życie TUiR S.A. W tym samym roku otworzonych zostało 5 pierwszych oddziałów sprzedaży w Warszawie. W dniu 29 października 1998 r. otrzymało zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale I gr. 1-5.

Pramerica Życie TUiR S.A. oferuje produkty ubezpieczeniowe indywidualne i grupowe.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...