bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PKO UBEZPIECZENIA

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PKO UBEZPIECZENIA

Dodano: 2016-08-25

PKO Ubezpieczenia należy do Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski. Ubezpieczyciel prowadzi działalność w ramach dwóch spółek: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Spółka życiowa oferuje szeroką gamę produktów ochronnych oraz oszczędnościowo-inwestycyjnych na życie i dożycie. W zakresie produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, Towarzystwo oferuje obecnie 125 krajowych i zagranicznych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, różniących się profilem inwestycyjnym. Ponadto, zakład ubezpieczeń umożliwia swoim klientom zainteresowanym tego typu ubezpieczeniami stworzenie przez ekspertów PKO TFI S.A. modelowego portfela UFK. Na koniec 2013 r. ubezpieczenie od PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. posiadało ponad 120 tys. osób. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. obecne jest na polskim rynku od 1994 roku. Zezwolenie od KNF otrzymało w dniu 4 marca 1994 r. Na podstawie decyzji Towarzystwo może prowadzić działalność ubezpieczeniową w zakresie grup 1-5. Pod marką PKO Ubezpieczenia funkcjonuje od 2014 roku. Wcześniej, w latach 2001-2014, działalność spółki prowadzona była pod marką Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W dniu 1 kwietnia 2014 r. spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski.

Spółka majątkowa specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Kluczowym obszarem działalności spółki są ubezpieczenia powiązane z produktami PKO Banku Polskiego.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu 10 marca 2015 r. w zakresie grup 1, 2, 7, 8, 9, 13-18. Sprzedaż pierwszych produktów Towarzystwo rozpoczęło w dniu 9 stycznia 2016 r., wprowadzając do oferty ubezpieczenia dla klientów indywidualnych PKO Bank Polski, którzy zamierzają nabyć karty kredytowe.

Głównymi produktami ochronnymi są pakiety ubezpieczeń do pożyczek gotówkowych i produktów hipotecznych. Przewidują szeroki zakres ochrony, zapewniając wypłatę świadczenia w przypadku utraty źródła dochodu przez ubezpieczonego lub jego inwalidztwa powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Jednocześnie klienci zaciągający kredyt hipoteczny mogą liczyć na dodatkowe rozszerzenie ochrony o ryzyko leczenia szpitalnego. Towarzystwo umożliwia dopasowanie charakteru ochrony do różnorodnych form zatrudnienia. Oprócz tego ubezpieczyciel oferuje posiadaczom kredytów ubezpieczenie mienia, a także ubezpieczenie ruchomości domowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie assistance.

PKO Ubezpieczenia prowadzi dystrybucję poprzez PKO Bank Polski, który pełni rolę agenta ubezpieczeniowego, w 1 300 oddziałach PKO BP na terenie całego kraju.

Prezesem obu spółek PKO Ubezpieczenia jest Sławomir Łopalewski. W zarządzie spółki życiowej zasiada także Maciej Berger oraz Maciej Kloze. Natomiast w spółce majątkowej funkcję Członka Zarządu pełnią Danuta Gołaszewska i Robert Świderski.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...