bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: METLIFE

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: METLIFE

Dodano: 2016-08-18

MetLife jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Istnieje od 1868 r. Oferuje ubezpieczenia na życie, renty kapitałowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania aktywami.

Obsługuje prawie 100 milionów klientów, prowadzi działalność w blisko 50 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie.

W Polsce MetLife działa od 1990 r. Obsługuje 5,6 miliona klientów. Grupa zainwestowała ponad 20 miliardów złotych w polską gospodarkę.

Swoją działalność prowadzi poprzez trzy spółki:

  • MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. – MetLife TUnŻiR S.A.
  • MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – MetLife PTE S.A.
  • MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – MetLife TFI S.A.

W dniu 30 października 1990 r. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. otrzymało zgodę KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale I, grupy 1-5.

Ubezpieczyciel oferuje pełen zakres produktów i usług finansowych dostępnych przez liczne kanały dystrybucji: agencje MetLife, partnerów pośrednictwa ubezpieczeniowego, instytucje finansowe oraz sprzedaż bezpośrednią.

W jego ofercie znajdują się produkty indywidualne, takie jak: ubezpieczenia na życie, zdrowotne, wypadkowe, oszczędnościowe, produkty emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Oferowane przez ubezpieczyciela produkty grupowe to: programy emerytalne, ubezpieczenia ochronne i ubezpieczenia inwestycyjne.

W skład Zarządu MetLife TUnŻiR S.A. wchodzą: Łukasz Kalinowski – Prezes Zarządu, Agata Lem-Kulig, Rafał Mikusiński, Małgorzata Milczarek-Bukowska, Piotr Szczepański, Piotr Sztrauch, Piotr Twardokęs – Członkowie Zarządu.

W Zarządzie MetLife PTE S.A. funkcję Prezesa Zarządu pełni Barbara Treichel. W jego skład wchodzą również Tomasz Stankiewicz, Sławomir Tołwiński.

Prezesem MetLife TFI S.A. jest Tomasz Adamus, Członkiem Zarządu Paweł Sankowski.

Na koniec 2014 r. MetLife TUnŻiR S.A. odnotowało przypis składki brutto w wysokości 2,1 mld zł, co stanowiło wzrost o 6,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy spadku przypisu składki dla całego rynku o ponad 8%. W 2014 r. wartość wypłaconych świadczeń brutto wyniosła ponad 1,1 mld zł i w stosunku do 2013 r. wzrosła o prawie 165 mln zł (wzrost o 18% r/r).

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...