bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: METLIFE

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: METLIFE

Dodano: 2016-08-18

MetLife jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Istnieje od 1868 r. Oferuje ubezpieczenia na życie, renty kapitałowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania aktywami.

Obsługuje prawie 100 milionów klientów, prowadzi działalność w blisko 50 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie.

W Polsce MetLife działa od 1990 r. Obsługuje 5,6 miliona klientów. Grupa zainwestowała ponad 20 miliardów złotych w polską gospodarkę.

Swoją działalność prowadzi poprzez trzy spółki:

  • MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. – MetLife TUnŻiR S.A.
  • MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – MetLife PTE S.A.
  • MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – MetLife TFI S.A.

W dniu 30 października 1990 r. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. otrzymało zgodę KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale I, grupy 1-5.

Ubezpieczyciel oferuje pełen zakres produktów i usług finansowych dostępnych przez liczne kanały dystrybucji: agencje MetLife, partnerów pośrednictwa ubezpieczeniowego, instytucje finansowe oraz sprzedaż bezpośrednią.

W jego ofercie znajdują się produkty indywidualne, takie jak: ubezpieczenia na życie, zdrowotne, wypadkowe, oszczędnościowe, produkty emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Oferowane przez ubezpieczyciela produkty grupowe to: programy emerytalne, ubezpieczenia ochronne i ubezpieczenia inwestycyjne.

W skład Zarządu MetLife TUnŻiR S.A. wchodzą: Łukasz Kalinowski – Prezes Zarządu, Agata Lem-Kulig, Rafał Mikusiński, Małgorzata Milczarek-Bukowska, Piotr Szczepański, Piotr Sztrauch, Piotr Twardokęs – Członkowie Zarządu.

W Zarządzie MetLife PTE S.A. funkcję Prezesa Zarządu pełni Barbara Treichel. W jego skład wchodzą również Tomasz Stankiewicz, Sławomir Tołwiński.

Prezesem MetLife TFI S.A. jest Tomasz Adamus, Członkiem Zarządu Paweł Sankowski.

Na koniec 2014 r. MetLife TUnŻiR S.A. odnotowało przypis składki brutto w wysokości 2,1 mld zł, co stanowiło wzrost o 6,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy spadku przypisu składki dla całego rynku o ponad 8%. W 2014 r. wartość wypłaconych świadczeń brutto wyniosła ponad 1,1 mld zł i w stosunku do 2013 r. wzrosła o prawie 165 mln zł (wzrost o 18% r/r).

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...