bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: MEDICUM

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: MEDICUM

Dodano: 2016-09-12

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM rozpoczęło działalność w 2016 r. Pierwszą umowę ubezpieczenia zawarto w dniu 9 marca 2016 r. Zgodę od KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, grupach 1-3, 7-10, 13-16, 18 uzyskało w dniu 20 października 2015 r.

Oferta TUW Medicum skierowana jest do podmiotów działających na rynku farmaceutycznym i medycznym. Ubezpieczyciel sprzedaje m.in. ubezpieczenia mienia od szkód spowodowanych przez żywioły, ubezpieczenia od kradzieży, ubezpieczenia mienia w formule od wszystkich ryzyk 'all risks’, OC generalne, ubezpieczenia przedmiotów w transporcie (cargo), ubezpieczenia finansowe (gwarancje).

Do tej pory TUW zawarł umowy ubezpieczeń majątkowych w następujących grupach:

– grupa 8 – m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla składu konsygnacyjnego na sumę 87 mln zł,

– grupa 8 i 9 – m.in. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 'all risks’ dla składu konsygnacyjnego na sumę 32 mln zł (środki obrotowe) i na sumę 9,2 mln zł (budynki, budowle, wyposażenie), ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 'all risks’ na sumę 960 tys. zł,

– grupa 13 – m.in. OC z tytułu prowadzenia działalności dla hurtowni farmaceutycznej na sumę 6,2 mln zł, OC z tytułu prowadzenia działalności dla składu konsygnacyjnego na sumę 5 mln zł,

– grupa 7 – m.in. ubezpieczenia mienia w transporcie dla firmy transportowej związanej z branżą farmaceutyczną – na sumę 60 mln zł z granicą odpowiedzialności na 1 transport 3 mln zł.

Zakład ubezpieczeń wystawił 327 gwarancji ubezpieczeniowych. A w czerwcu 2016 r. uruchomił nowoczesną aplikację on-line do składania i obsługi wniosków o wystawienie gwarancji w ramach limitu odnawialnego. Dzięki aplikacji klienci TUW MEDICUM mogą szybciej uzyskać gwarancję wadialną i przystąpić do przetargu.

TUW MEDICUM został założony przez 9 podmiotów: Neuca S.A., Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A., ENEL – Invest Sp. z o.o. (ENEL-MED), Intra Sp. z o.o., Asclepios SA, Marwokat Sp. z o.o., Nettle, Ortie Capital Investment S.A., RISK ADVISERS Sp. z o.o. oraz 15 osób fizycznych w większości związanych z branżą medyczną.

W skład zarządu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zasiada Ryszard Frączek (Prezes Zarządu), Mirosław Jakubowski (Członek Zarządu – zajmuje się informatyką, likwidacją szkód, compliance), Adam Kałdus (Członek Zarządu – odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem).

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...