bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: INTERRISK

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: INTERRISK

Dodano: 2016-08-12

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. InterRisk proponuje swoim klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony klientów.

W dniu 5 listopada 1993 r. ubezpieczyciel otrzymał zgodę KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, grupy 1-4, 6-18.

Spółka rozpoczęła swoją działalność jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. W 1997 r. znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 r. Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latach działalności. Już w 2001 r. akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę.

W 2006 r. Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza – Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. W związku z tym, od 6 lutego 2008 r. Spółka działa pod nazwą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Akcjonariuszem InterRisk jest Vienna Insurance Group (VIG) – wiodący austriacki koncern ubezpieczeniowy w Europie Środkowo-Wschodniej, ze 190-letnią tradycją i ponad 50 spółkami należącymi do Grupy. 

W Polsce VIG jest właścicielem lub większościowym akcjonariuszem siedmiu spółek ubezpieczeniowych oraz kilku firm dystrybucyjnych i serwisowych, zajmujących się m.in., szkoleniami, oceną ryzyka oraz likwidacją szkód.

W skład Zarządu Spółki wchodzą: Piotr Narloch – Prezes Zarządu, Józef Winiarski – Wiceprezes Zarządu oraz Włodzimierz Wasiak, Katarzyna Grześkowiak i Piotr Karda – Członkowie Zarządu.

Składka przypisana brutto za I półrocze 2015 r. wyniosła 433 356 zł. Wynik finansowy brutto w tym okresie wyniósł 42 417 zł.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...