bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: CUPRUM

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: CUPRUM

Dodano: 2016-09-09

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” w Lubinie rozpoczęło działalność ubezpieczeniową w 1994 r. jako drugie towarzystwo w Polsce funkcjonujące w formule ubezpieczeń wzajemnych. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II w zakresie gr. 1, 2, 7-9, 13 otrzymało w dniu 7 maja 1994 r. Założycielami TUW były spółki grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, a pierwszymi członkami tej Grupy lokalni przedsiębiorcy oraz odbiorcy i kooperanci Polskiej Miedzi.

TUW-CUPRUM prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń majątkowych, oferując podmiotom gospodarczym ochronę w zakresie:

  1. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  2. ubezpieczenia choroby;
  3. ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym;
  4. ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami;
  5. ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych;
  6. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej.

W 2015 r. Towarzystwo zebrało blisko 45,5 mln zł składki przypisanej brutto. Na wypłaty odszkodowań i świadczeń przeznaczono 8 mln zł. W sumie TUW CUPRUM zakończyło rok z wynikiem technicznym w wysokości prawie 2 mln zł (1 947 tys. zł). Najwyższą wartość składki brutto uzyskano w gr. 8 – ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (35,3 mln zł ). Dla porównania drugi co do wysokości przypis składki brutto uzyskano w ubezpieczeniach OC; wyniósł on prawie 4 mln zł.

Prezesem Zarządu zakładu ubezpieczeń jest Piotr Dzikiewicz. Poza nim w skład Zarządu wchodzą: Renata Głuszczuk i Andrzej Tatuśko (Członkowie Zarządu).

Udziałowcami TUWu są: KGHM Polska Miedź S.A., MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o., INTERFERIE S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.,KGHM ZANAM S.A., INOVA-Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...