bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: CUPRUM

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: CUPRUM

Dodano: 2016-09-09

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” w Lubinie rozpoczęło działalność ubezpieczeniową w 1994 r. jako drugie towarzystwo w Polsce funkcjonujące w formule ubezpieczeń wzajemnych. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II w zakresie gr. 1, 2, 7-9, 13 otrzymało w dniu 7 maja 1994 r. Założycielami TUW były spółki grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, a pierwszymi członkami tej Grupy lokalni przedsiębiorcy oraz odbiorcy i kooperanci Polskiej Miedzi.

TUW-CUPRUM prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń majątkowych, oferując podmiotom gospodarczym ochronę w zakresie:

  1. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  2. ubezpieczenia choroby;
  3. ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym;
  4. ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami;
  5. ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych;
  6. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej.

W 2015 r. Towarzystwo zebrało blisko 45,5 mln zł składki przypisanej brutto. Na wypłaty odszkodowań i świadczeń przeznaczono 8 mln zł. W sumie TUW CUPRUM zakończyło rok z wynikiem technicznym w wysokości prawie 2 mln zł (1 947 tys. zł). Najwyższą wartość składki brutto uzyskano w gr. 8 – ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (35,3 mln zł ). Dla porównania drugi co do wysokości przypis składki brutto uzyskano w ubezpieczeniach OC; wyniósł on prawie 4 mln zł.

Prezesem Zarządu zakładu ubezpieczeń jest Piotr Dzikiewicz. Poza nim w skład Zarządu wchodzą: Renata Głuszczuk i Andrzej Tatuśko (Członkowie Zarządu).

Udziałowcami TUWu są: KGHM Polska Miedź S.A., MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o., INTERFERIE S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.,KGHM ZANAM S.A., INOVA-Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...