bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: CONCORDIA

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: CONCORDIA

Dodano: 2016-08-01

Na polskim rynku Concordia Ubezpieczenia kojarzy się w głównej mierze z kompleksową ochroną gospodarstw rolnych i pakietami ubezpieczeń dla rolników. Towarzystwo to zapewnia również zabezpieczenie życia, zdrowia oraz posiadanego majątku. Pierwsze placówki Concordii na terenie kraju zostały utworzone w 1997 roku.

Spółka życiowa Concordii otrzymała zgodę od KNF w dniu 9 sierpnia 2008 r., na mocy której może prowadzić działalność ubezpieczeniową w dziale I, gr. 1-5. Dla TUWu zgoda KNF została udzielona 20 grudnia 1996 r. Towarzystwo otrzymało pozwolenie na udzielanie ubezpieczeń działu II, gr. 1-3, 7-10, 13-18.

Concordię Ubezpieczenia tworzą:

  • Concordia Polska TUW specjalizująca się w ubezpieczeniach majątkowych
  • WTUŻiR Concordia Capital SA, oferująca ubezpieczenia na życie.

W roku 2015 Concordia Capital odnotowała zysk netto w wysokości 4,1 mln zł. Składka przypisana pozyskana przez Towarzystwo wyniosła 57,8 mln zł, czyli o 3% więcej niż w roku 2014. Wzrost ten Concordia zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych. Początek 2015 r. to okres intensywnych prac związanych z dostosowaniem się do wytycznych KNF dotyczących dobrych praktyk w zakresie bancassurance, w konsekwencji których Concordia stworzyła indywidualny produkt życiowy. Zastąpił on dotychczasowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców, którego sprzedaż w 2015 r. ukształtowała się na poziomie 23,6 mln zł. W minionym roku Concordia Capital wypłaciła 16,9 mln zł świadczeń za ponad 9,4 tys. zdarzeń, wynikających z polis życiowych. Wartościowo jednak największe świadczenia wypłacone zostały z tytułu śmierci ubezpieczonego (łącznie ponad 4,5 mln zł), śmierci rodzica lub teścia (łącznie blisko 3 mln zł) oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu NNW (łącznie ponad 2,2 mln zł). 

W 2015 r. Concordia Polska TUW utrzymała silną pozycję w sektorze agro, rozwijając przy tym pozostałe gałęzie swojej działalności. W ubiegłym roku Towarzystwo sprzedało polisy za łączną kwotę 341,1 mln zł, czyli o 9,6 mln więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z czego 64,9 mln zł (wzrost o 15,7% w stosunku do 2014 r.) stanowiły ubezpieczenia maszyn rolniczych (agrocasco), na uprawy natomiast przypadło 154,5 mln zł (wzrost o 14,2% w stosunku do 2014 r.). Concordia zapewnia tym samym ochronę około 50 tys. rolników, którzy zdecydowali się powierzyć jej ponad 1,2 mln hektarów upraw, czyli około 40 proc. wszystkich ubezpieczonych upraw w Polsce. Klienci Concordii Polska TUW w 2015 r. otrzymali łącznie 154,7 mln zł odszkodowań za 19,7 tys. szkód majątkowych. Concordia zlikwidowała 3,2 tys. szkód z udziałem sprzętów rolniczych, za które wypłaciła 34,8 mln zł odszkodowań. Wpłynęło to znacząco na wynik Towarzystwa, który wyniósł – 4,3 mln zł. 

Do Zarządu Concordia Polska należą: Jacek Smolarek (prezes), Jacek Bielaczyk, Grzegorz Kukla, Michael Lösche (jedynie spółka majątkowa).  

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...