bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: AXA

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: AXA

Dodano: 2016-07-27

Grupa AXA jest światowym liderem w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. W Polsce jest obecna od 2006 roku. Oferuje ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, wypadkowe, komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania aktywami niemal 2,6 mln klientom oraz ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji. AXA w Polsce jest wyłącznym partnerem mBanku w oferowaniu ubezpieczeń ochronnych na życie i majątkowych.

Grupa AXA w Polsce obejmuje AXA Życie TU, AXA TUiR, AXA Ubezpieczenia TUiR (d. BRE Ubezpieczenia TUiR, AXA PTE, AXA TFI i AXA Polska. AXA jest 8. ubezpieczycielem w Polsce z 4% udziałem rynkowym w 2015 roku. W segmencie życiowym (jako AXA Życie TU) osiągnęła w 2015 roku 9. pozycję z 4,6% udziałem w rynku. W segmencie majątkowym (jako AXA TUiR, AXA Direct i AXA Ubezpieczenia TUiR) zajmowała na koniec 2015 roku 7. pozycję z 3,3% udziałem rynkowym.

AXA Życie TU na polskim rynku obecna jest od 1994 r. (do 2006 r. pod nazwą Winterthur Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna). Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom oferuje najnowocześniejsze ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia ochronne i inwestycyjne, w tym te, które pozwolą zapewnić godziwą emeryturę (tzw. III filar).

W skład zarządu AXA Życie wchodzą: Janusz Arczewski, Clement Michaud, Mariusz Wójcik i Jarosław Hermann.

AXA TUiR, Avanssur S.A. – działająca pod marką AXA Direct – i AXA Ubezpieczenia TUiR (Avanssur S.A. nabyła w 2014 roku od mBanku 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR, które 1 grudnia 2015 roku zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia TUiR) funkcjonują w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Częścią tych ubezpieczeń są usługi assistance, które realizowane są we współpracy z AXA Assistance.

AXA PTE zarządza AXA OFE, który jest 5. funduszem emerytalnym pod względem aktywów w zarządzaniu, a w 2014 r. był najlepszym OFE na rynku pod względem stopy zwrotu. Na koniec 2014 roku spółka zarządzała aktywami o wartości 9,05 mld zł należącymi do niemal 1,2 mln członków OFE.

AXA TFI zarządza aktywami spółek AXA w Polsce oraz pieniędzmi, które powierzyli jej klienci, zarówno w ramach ubezpieczeń na życie z UFK, jak również w ramach zakupu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych AXA.

AXA współpracuje z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowego, z branżą energetyczną, sektorem telekomunikacyjnym oraz z dużymi sieciami handlowymi i usługowymi. Wspólnie ze swoimi Partnerami, wykorzystuje rozwiązania łączące ze sobą ubezpieczenia na życie, w tym ubezpieczenia zdrowotne i inwestycyjne, ubezpieczenia majątkowe, jak też usługi assistance.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...