bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podkomisja nie przyjęła poprawek PIU do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Podkomisja nie przyjęła poprawek PIU do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dodano: 2017-10-13

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784) w dniu 12 października 2017 r. przyjęła projekt ustawy bez poprawek, pomimo usilnych starań organizacji branżowych, w tym Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W dniu 28 września odbyła się ogólna dyskusja nad projektem ustawy. Podczas pierwszego posiedzenia podkomisji Wiceminister Sportu i Turystyki Dariusz Rogowski wskazywał, że celem nowej ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...