bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Płatności elektroniczne a wzrost PKB

Płatności elektroniczne a wzrost PKB

Dodano: 2016-05-11
Publikator: Instytut badawczy Moody's Analytics

Instytut badawczy Moody’s Analytics zrealizował międzynarodowe badania dotyczące wpływu płatności elektronicznych na wzrost gospodarczy w 70 krajach świata w latach 2011-2015. Wynika z nich, że upowszechnienie chociażby płatności realizowanych kartą płatniczą zwiększyło w tym okresie PKB analizowanych krajów łącznie o 296 mld dolarów. Badaniem objęto 70 państw, które łącznie wytwarzają 95 % światowego PKB.

Wnioski z badań dotyczących naszego państwa pokazują, że Polska należy do krajów, które najbardziej skorzystały z rozwoju płatności elektronicznych. Dzięki upowszechnieniu płatności elektronicznych PKB wzrosło o 4,3 mld dolarów. Z drugiej strony na rozwój tego segmentu transakcji finansowych przeznaczono z PKB w latach 2011 – 2015 średnio 0,19% rocznie. Jest to dwukrotnie więcej niż średnia dla wszystkich analizowanych państw.

Z raportu „The Impact of Electronic Payments on Economic Growth” Moodys Analytics wynika, że zwiększenie obrotu bezgotówkowego doprowadziło do powstania w Polsce średnio ponad 30 tys. nowych miejsc pracy w każdym analizowanym roku. W 70 badanych krajach łącznie przybywało rocznie średnio 2,6 mln nowych miejsc pracy dzięki upowszechnianiu płatności elektronicznych.

– Płatności elektroniczne to ważny czynnik wzrostu konsumpcji, produkcji, produktu krajowego oraz zatrudnienia. W krajach, gdzie liczba takich płatności rośnie w szybkim tempie, odnotowano ich zwiększony wpływ na wzrost gospodarczy – komentuje Mark Zandi, główny ekonomista Moodys Analytics.

Twórcy raportu uważają, że płatności elektroniczne pozytywnie wpływają na stan finansów państwa oraz na tworzenie bardziej stabilnego i otwartego otoczenia biznesowego. Ich zdaniem przyczynia się to także do zmniejszenia zakresu szarej strefy i nierejestrowanych transakcji gotówkowych. Przekłada się to na wzrost wpływów podatkowych do budżetu państwa, a także na zmniejszenie kosztów obsługi gotówki, gwarancji płatności na rzecz detalistów oraz objęcia usługami finansowymi kolejnych grup konsumentów.

– Wyniki badań utwierdzają nas w przekonaniu o korzyściach, jakie płatności elektroniczne przynoszą światowej i polskiej gospodarce, dlatego uważamy, że rządowy program cyfryzacji państwa jest bardzo potrzebny – powiedziała Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe. – Wyniki te wskazują również, że odpowiednia polityka państwa może stworzyć otwarte, konkurencyjne środowisko dla płatności, a tym samym pozytywnie wpływać na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Główne wnioski z badań:

  1. Wzrost gospodarczy:

Upowszechnienie kart płatniczych: około 0,4% przyrostu konsumpcji w latach 2011-2015 to zasługa kart płatniczych. Ponieważ konsumpcja rośnie zwykle szybciej w gospodarkach wschodzących, kraje te mogą zyskać najwięcej na ich popularyzacji.

Częstotliwość korzystania z kart płatniczych: w krajach, gdzie liczba płatności kartami rośnie najszybciej, ich wpływ na wzrost gospodarczy był największy. I tak np. karty płatnicze przyczyniły się do zwiększenia PKB na Węgrzech średnio o 0,25% rocznie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o 0,23%, w Chile o 0,23%, w Irlandii o 0,20%, a w Polsce i w Australii o 0,19%. W większości krajów częstotliwość korzystania z kart płatniczych rosła bez względu na stan gospodarki.

  1. Wzrost zatrudnienia:

W rezultacie szybko rosnącej popularności płatności elektronicznych w latach 2011-2015 na całym obszarze 70 badanych krajów w skali roku przybywało średnio ok. 2,6 mln miejsc pracy. Największe przyrosty miejsc pracy z tego tytułu odnotowano w dwóch krajach – w Chinach (średnio 427 tys. nowych miejsc pracy rocznie) i w Indiach (336 tys.) – mogących się poszczycić znacznym ogólnym wzrostem zatrudnienia w wyniku rosnącej wydajności pracy oraz upowszechnienia płatności kartami.

  1. Rynki wschodzące i kraje rozwinięte:

Rosnące znaczenie płatności elektronicznych zaowocowało wzrostem konsumpcji zarówno na rynkach wschodzących (o 0,20% w latach 2011-2015), jak i w krajach rozwiniętych (0,14%). Wpływ na wzrost PKB w tym okresie to odpowiednio: 0,11% na rynkach wschodzących i 0,08% w krajach rozwiniętych – co sugeruje, że na wszystkich rynkach bez względu na aktualny stopień upowszechnienia kart płatniczych zwiększona częstotliwość korzystania z nich skutkuje wzrostem konsumpcji.

  1. Potencjał wzrostu gospodarczego:

Na całym obszarze 70 badanych krajów wzrost udziału płatności elektronicznych w całości wydatków konsumpcyjnych ludności o 1% przynosi średni roczny wzrost spożycia dóbr i usług o ok. 104 mld dolarów. Przy innych czynnikach niezmienionych, przekłada się to na średnie roczne przyrosty PKB o 0,04% w rezultacie korzystania z kart płatniczych.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...