bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PKO z najwyższym zyskiem w historii

PKO z najwyższym zyskiem w historii

Dodano: 2021-08-16
Publikator: informacja prasowa

PKO Bank Polski opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Zysk netto Banku był prawie o 85 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł ponad 2,4 mld złotych.

– Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I półroczu 2021 r. wypracowała najwyższy zysk w swojej ponad 100-letniej historii. Wyniósł on 2,4 mld zł i był znacznie wyższy niż przed pandemią. Odbudowę wyniku po trudnym 2020 roku, wspierał wzrost skali działania i rozwój nowych linii biznesowych oraz odpowiedzialne podejście do ryzyka. W kolejnych kwartałach chcemy wzmacniać nasze przewagi konkurencyjne, m.in. kontynuować rozwijany od kilku lat model ekspansji zagranicznej. Chcemy też w dalszym ciągu wypracowywać najlepsze wyniki dla naszych akcjonariuszy, ale dodatkowo – będziemy szukać możliwości, aby rozwijać się w sposób jeszcze bardziej zrównoważony. Pomoże nam w tym realizacja zobowiązań ESG, które uwzględniliśmy w naszych celach niefinansowych – powiedział Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

Kwartalna rentowność mierzona zwrotem kapitału w II kwartale wzrosła do 12,1 proc., a aktywa w tym okresie zwiększyły się do 392,6 mld zł, natomiast kwartalny wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się do 38,1 proc. PKO pozostaje dobrze skapitalizowanym bankiem. Łączny współczynnik kapitałowy jest znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych i wynosi 18,9 proc. Bank posiada 15 mld złotych kapitału nadwyżkowego. Wyniki europejskich stress testów potwierdziły, że PKO jest jednym z najodporniejszych na zawirowania gospodarcze banków w Europie.

PKO Bank Polski realizuje strategię ekspansji międzynarodowej oraz buduje silną pozycję w regionie CEE. Bank jest obecny w Niemczech, w Czechach, a od 2021 roku również na Słowacji. Na koniec II kwartału bieżącego roku, liczba klientów oddziałów zagranicznych banku była o 51,3 proc. wyższa niż przed rokiem, wolumen trade finance wyniósł 3,1 mld zł – wzrost o blisko 140 proc. r/r. W pierwszym półroczu 2021, Bank rozpoczął pracę nad uruchomieniem oddziału w Rumunii. Powinien on zacząć działalność w 2022 roku. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego jest także na Ukrainie. Posiada tam 100 proc. udziałów w KredoBanku. Na koniec 2020 r. był on w pierwszej dziesiątce największych kredytodawców detalicznych na Ukrainie.

PKO Bank Polski w sierpniu 2021 r., wspólnie z konsorcjum banków zawarł umowę kredytową z operatorem telekomunikacyjnym Nexera o wartości ponad 1 mld zł. Udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu wynosi ok. 230 mln zł. Dzięki temu kredytowi rozwinie się infrastruktura szerokopasmowa w miejscach, głównie terenach wiejskich i małych miejscowościach w Polsce, które nie mają jeszcze dostępu do szerokopasmowego internetu.

W lipcu bank zawarł z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł. Jest to największa emisja obligacji w historii banku, która będzie miała istotny wpływ na rozwój miasta i regionu.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...