bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
PIU przyjęła Rekomendację dobrych praktyk dot. ubezpieczeń z UFK

PIU przyjęła Rekomendację dobrych praktyk dot. ubezpieczeń z UFK

Dodano: 2014-04-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń przyjęła Rekomendację dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Rekomendacja nie ma charakteru dokumentu wiążącego. Stosowanie jej nie jest obligatoryjne. Decyzję o dołączeniu do programu zwiększającego przejrzystość oferowanych produktów ubezpieczyciele mają podjąć do końca września br.

Ostateczna wersja rekomendacji nieco różni się od pierwotnej, zaprezentowanej w kwietniu 2013 r. Dokument uzupełniony został o wnioski ze strony Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Ubezpieczonych, Związku Banków Polskich oraz ubezpieczycieli. Najważniejszą częścią rekomendacji jest Karta Produktu. Została ona wyraźnie oznaczona jako dokument informacyjny, a nie część umowy ubezpieczeniowej. Rekomendacja nakazuje przekazanie Karty każdemu klientowi, który rozważa zakup produktu ubezpieczeniowego z UFK. Karta ma w przejrzysty sposób przedstawiać konsumentom wszystkie koszty związane z inwestycją. Co istotne, poszerzenie pierwotnej wersji Karty o dokładne wyszczególnienie wszystkich opłat nastąpiło w wyniku nacisków KNF. W treści Karty muszą znaleźć się informacje o wszystkich opłatach związanych ze oferowaną usługą i o ryzyku związanym z inwestycją oraz trzy warianty przebiegu ubezpieczenia (bazowy, o obniżonej rentowności i o podwyższonej rentowności). Założeniem jest stosowanie przez wszystkich ubezpieczycieli jednolitego nazewnictwa opłat. Niedopuszczalne będzie także stosowanie języka marketingowego lub terminologii ubezpieczeniowej. Warto zauważyć, że w przyjętym przez PIU wzorze Karty wyeksponowane zostało ryzyko utraty całości środków. Wprowadzono także kwotowe określenie wysokości opłat przy symulacjach przebiegu ubezpieczenia. 1 maja 2014 r. na stronie internetowej KNF pojawi się tekst Rekomendacji oraz lista ubezpieczycieli, którzy ją stosują. Przewodniczący KNF zobowiązał się wysłać do ubezpieczycieli pismo popierające Rekomendację. Jak zapewnia Komisja stosowanie Rekomendacji wpłynie pozytywnie na ocenę BION. Rekomendacja jest otwarta i przystąpić do niej można w każdej chwili. PIU zaznacza, że jeśli termin 1 maja 2014 r. jest dla ubezpieczyciela niemożliwy do spełnienia, może on wdrożyć rekomendację nieco później, jednak powinien złożyć deklarację o woli jej przyjęcia.

 

Treść Rekomendacji jest dostępna na stronie internetowej PIU pod adresem: http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/REKOMENDACJA_UFK.pdf

Przykład Karty Produktu, będący załącznikiem do Rekomendacji dostępny jest pod adresem: http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/PRZYK%C5%81AD_KARTY_PRODUKTU_UFK.pdf

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...