bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
PIU opublikowała wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2015 r.

PIU opublikowała wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2015 r.

Dodano: 2016-03-24
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń zebrała dane od zakładów ubezpieczeń za IV kwartał 2015 r. 17 marca zostały opublikowane wyniki za cały poprzedni rok. Według danych podanych przez PIU, w 2015 roku polscy ubezpieczyciele łącznie wypłacili 19,3 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 15,5 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych. Znaczący wzrost wypłat w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych spowodował, że w 2015 r. osiągnęły najgorszy wynik w historii.

Poniżej przytoczymy wykaz najistotniejszych wyników wymienionych przez Izbę:

 • Ogółem wartość składek na rynku ubezpieczeń wyniosła 54,8 mld zł (o 0,23 proc. mniej niż w 2014 r.)
 • Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem wyniosła 34,8 mld zł (o 2 proc. więcej niż w 2014 r.)
 • Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów lądowych (w tym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniosły 6,8 mld zł (wzrost o 15,8 proc.), co stanowi najwyższą kwotę w historii ubezpieczeń
 • Zysk netto ubezpieczycieli wyniósł 5,7 mld zł, to jest o 14,3 proc. mniej niż przed rokiem
   

Ubezpieczenia komunikacyjny

Najważniejsze wyniki wskazane w opracowaniu PIU:

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 8,2 mld zł (wzrost o 1 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 5,5 mld zł (wzrost o 3,7 proc.)
 • Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła ponad 1 mld zł – najwięcej w historii
 • Strata techniczna z ubezpieczeń AC wyniosła 113,8 mln zł

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU uważa, że straty na rynku OC są spowodowane m. in. wytycznymi KNF w sprawie likwidacji szkód. Ubezpieczyciele zachowują ostrożność względem cen obowiązkowych ubezpieczeń OC. Dla wielu zakładów ubezpieczeń, ten segment służy do przyciągnięcia klientów do swojej firmy, a przez to ułatwionej promocji innych produktów ubezpieczeniowych. Jednak rynek już nie wytrzymuje presji niski cen OC przy tak wysokiej wypłacalności odszkodowań. Podwyżki są wprowadzane choć powoli i niezbyt znacząco.    

– Bardzo trudno będzie odzyskać równowagę na rynku OC, jako że kwoty wypłat nadal będą rosły, a bez odpowiednich decyzji regulacyjnych, będzie się to działo w sposób niekontrolowany i nieprzewidywalny. Tym bardziej niepokoją zapowiedzi  nowego podatku, związanego z leczeniem ofiar wypadków. Obciążenie OC komunikacyjnego nowym podatkiem może spowodować drastyczną podwyżkę cen, co z kolei może przyczynić się do wzrostu liczby osób jeżdżących bez OC. Już dziś na polskich drogach jest około 250 tys. takich osób – mówi Jan Prądzyński

 

Ubezpieczenia majątkowe (Dział II z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze wyniki:

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (bez ubezpieczeń komunikacyjnych) wyniosła 13,7 mld zł, co stanowi wzrost o 5,7 proc.
 • Wzrost reasekuracji czynnej wyniósł 160 proc.
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (2,9 mld zł, spadek o 0,1 proc. do roku 2014), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (2,5 mld zł, wzrost o 1,4 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (2 mld zł, wzrost o 4,8 proc.)

 

Ubezpieczenia życiowe

Najważniejsze wyniki przytoczone przez PIU:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie uplasowała się na poziomie 27,5 mld zł, co stanowi spadek o 4 proc.
 • Wartość składki z ubezpieczeń z UFK wzrosła do poziomu 13 mld zł (tj. o 3,1 proc.)

 

Wyniki finansowe ubezpieczycieli:

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w 2015 r. 3 mld zł i był o 3,4 proc. wyższy niż rok wcześniej.
 • Zakłady ubezpieczeń majątkowych w 2015 r. uzyskały 2,7 mld zł zysku (tj. o 28,5 proc. mniej niż w 2014 r.).
 • Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,8 mld zł i był niższy niż rok wcześniej o 13,4 proc.
 • Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 351,4 mln zł i był o 55,8 proc. niższy niż w 2014 r.
 • Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy w 2015 r. wyniósł około 800 mln zł.

Pliki do pobrania

piu_ubezpieczenia_wyniki_rynku_2015.xlsx

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...