bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PIU o ubezpieczeniu od cyberryzyk

PIU o ubezpieczeniu od cyberryzyk

Dodano: 2017-10-12

Polska Izba Ubezpieczeń podejmuje temat cyberataków. Wyjaśnia, czy przed wysokimi kosztami utraty lub przywrócenia danych firmy może ochronić odpowiednie ubezpieczenie.

Jak wskazuje PIU, ochrona od cyberryzyk pokrywa koszty związane przede wszystkim z przywróceniem danych oraz ponownym zakupem oprogramowania. Takie ubezpieczenie umożliwia zatem powrót przedsiębiorstwa do normalnego funkcjonowania. W ramach takiej polisy pokryte zostaną również koszty zarządzania kryzysowego czyli m.in. usługi świadczone przez specjalistów IT zarządzających ryzykiem cybernetycznym, koszty wynagrodzenia prawników oraz specjalistów PR. Ważnym elementem jest także przeprowadzanie śledztwa internetowego oraz poinformowanie osób, których dane mogły być zagrożone.

PIU wskazuje, iż ubezpieczyciele zapewniają również pokrycie kosztów ochrony prawnej, poniesionych ze względu na naruszenie własności intelektualnej osób związanych z zaatakowanym przedsiębiorstwem, w związku z treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów cyfrowych. Polisy od cyberryzyk zakładają również ubezpieczenie OC. Zabezpiecza ono budżet firmy w związku z naruszeniem standardów prywatności, czy przechowywania danych. Ubezpieczenie często pokrywa koszty postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz praw własności intelektualnej. 

– Polisa od cyberryzyk jest przygotowywana pod indywidualne potrzeby klienta. Oferta jest uzależniona od poziomu ryzyka, branży czy ilości danych, które znajdują się w zasobach firmy. Dobrą praktyką jest wykonanie audytu infrastruktury teleinformatycznej oraz zbiorów danych i procedur bezpieczeństwa, tak by określić rzeczywiste potrzeby oraz właściwie oszacować ryzyko ewentualnych strat – tłumaczy Rafał Mańkowski, ekspert-analityk z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...