bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
PIU: 18,2 mld zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń przez polskich ubezpieczycieli w I półroczu 2016 r.

PIU: 18,2 mld zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń przez polskich ubezpieczycieli w I półroczu 2016 r.

Dodano: 2016-09-06
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń podała wyniki rynku ubezpieczeń po II kw. 2016 r. Jak wynika z analizy, 9,2 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 9 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili klientom oraz osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele w I półroczu 2016 r.

Najważniejsze dane po I półroczu 2016 r.

 • 18, 2 mld zł wypłaconych klientom i poszkodowanym
 • 51,7 mld zł wspierających gospodarkę i finanse publiczne aktywów w krajowych obligacjach i innych papierach o stałej kwocie dochodu
 • 22,7 mld zł wspierających gospodarkę aktywów zainwestowanych długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • 27,2 mld zł zebranych składek
 • Około 269 mln zł zapłaconego podatku od aktywów

RYNEK KOMUNIKACYJNY

 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 5 mld zł (wzrost o 25,7 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 3,9 mld zł (wzrost o 16,8 proc.)
 • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 3,2 mld zł (wzrost o 17,2 proc.)
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 2,1 mld zł (wzrost o 10,9 proc.)
 • Strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła 606,5 mln zł
 • Strata techniczna z ubezpieczeń AC wyniosła 9 mln zł

– Po raz pierwszy od wielu lat na rynku OC widać silny wzrost składki, a wraz z tym także dużą zmianę stanu rezerw składek. Wciąż mamy także do czynienia ze znacznymi wzrostami wypłat, co jest dowodem na to, jak bardzo wzrósł poziom ochrony poszkodowanych w wypadkach. Z punktu widzenia bilansowego, zarówno zmiana stanu rezerw jak i wypłacone odszkodowania przyczyniają się do obniżenia wyniku technicznego. Wzrost składek z kolei wskazuje na konsekwencję ubezpieczycieli w dążeniu do przywrócenia równowagi na rynku OC – mówi Andrzej Maciążek, Wiceprezes Zarządu PIU. 

RYNEK MAJATKOWY (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

 • Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 7,1 mld zł i była o 2,7 proc. wyższa niż rok wcześniej
 • Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,6 mld zł, spadek rok do roku o 0,7 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,2 mld zł, wzrost o 5 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (1 mld zł, spadek rok do roku o 7,8 proc.)

– W ubezpieczeniach majątkowych widoczny jest bardzo wyraźny wzrost wypłat odszkodowań w grupie 9, czyli tzw. pozostałych szkód rzeczowych. Odszkodowania ogółem wyniosły w tej grupie ponad 884 mln zł, czyli aż o 152 proc. więcej niż rok wcześniej. Skok wartości wypłaconych odszkodowań spowodowany jest bardzo dużymi szkodami w uprawach rolnych, jakie wystąpiły w I i II kw. tego roku, głównie wskutek przymrozków – wyjaśnia Andrzej Maciążek.

RYNEK ŻYCIOWY:

 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 11,9 mld zł (spadek o 17,4 proc.)
 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 9,2 mld zł (spadek o 10,6 proc.)

– Po II kw. 2016 r. jeszcze wyraźniej widać efekt zmian regulacyjnych na rynku ubezpieczeń na życie. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zdecydowanie zwiększyła ilość informacji dostarczanych klientowi przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym. Zmiany takie skutkują spadkiem sprzedaży takich produktów, jednak przede wszystkim prowadzą do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta i ograniczają do minimum ryzyko niedopasowania produktu do potrzeb. Warto pamiętać o ciągłych dyskusjach nad kształtem systemu emerytalnego w Polsce. Na znaczeniu będzie zyskiwało dobrowolne, systematyczne oszczędzanie. Rynek ubezpieczeń na życie jest stworzony do tego, by zapewniać długoterminowe zabezpieczenie finansowe i niezależnie od kształtu produktów oszczędnościowych, pozostanie kluczowym segmentem zabezpieczenia emerytalnego – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I półroczu 2016 r. 1,1 mld zł i był o 33,4 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli II kw. 2016 r. z zyskiem 1,1 mld zł (spadek o 36,9 proc.). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 1,4 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 4,4 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 114 mln zł i był o 77 proc. niższy niż po II kw. 2015 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po II kw. 2016 r. wyniósł około 382,9 mln zł. Ubezpieczyciele zapłacili także w I półroczu 2016 r. ok. 269 mln zł podatku od aktywów.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...