bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Direct
Pismo KNF do Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie udostępniania wzorców umownych w postaci elektronicznej

Pismo KNF do Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie udostępniania wzorców umownych w postaci elektronicznej

Dodano: 2014-08-19
Publikator: KNF

Urząd Komisji dokonał analizy praktyki stosowania przez instytucje finansowe przepisów 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz 384 (1) kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami.

Po przeprowadzonej analizie, Urząd Komisji przedstawia zagadnienia problemowe w tym obszarze oraz przedstawia swoje stanowisko.

 

Pliki do pobrania

stanowisko_knf_wzorce_umowne_w_umowach_elektronicznych.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...