bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Direct
Pismo KNF do Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie udostępniania wzorców umownych w postaci elektronicznej

Pismo KNF do Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie udostępniania wzorców umownych w postaci elektronicznej

Dodano: 2014-08-19
Publikator: KNF

Urząd Komisji dokonał analizy praktyki stosowania przez instytucje finansowe przepisów 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz 384 (1) kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami.

Po przeprowadzonej analizie, Urząd Komisji przedstawia zagadnienia problemowe w tym obszarze oraz przedstawia swoje stanowisko.

 

Pliki do pobrania

stanowisko_knf_wzorce_umowne_w_umowach_elektronicznych.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...