bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Pismo KNF do Ministra Finansów w sprawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych

Pismo KNF do Ministra Finansów w sprawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych

Dodano: 2014-08-18
Publikator: KNF

W dniu 17 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo dotyczące Raportu Rzecznika Ubezpieczonych pt.: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. KNF wskazał, że brak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących umowy grupowego ubezpieczenia na cudzy rachunek, powoduje istotne źródło nieprawidłowości, dotykających głównie klientów zakładów ubezpieczeń. KNF w piśmie zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z prośbą o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie w przepisach przyszłej ustawy o działalności ubezpieczeniowej zapisów dotyczących m.in. ubezpieczeń na cudzy rachunek (na życie oraz pozostałych umów ubezpieczenia) i ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, których celem byłoby wzmocnienie ochrony osób ubezpieczonych. W piśmie z 17 grudnia 2012 r. KNF przedstawiło bardziej szczegółowo propozycje legislacyjne dotyczące kwestii objętych Raportem Rzecznika Ubezpieczonych.

Pliki do pobrania

knf_pismo_do_mf_w_spr_raportu_rzu.pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...