bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Pismo KNF do Ministra Finansów w sprawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych

Pismo KNF do Ministra Finansów w sprawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych

Dodano: 2014-08-18
Publikator: KNF

W dniu 17 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo dotyczące Raportu Rzecznika Ubezpieczonych pt.: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. KNF wskazał, że brak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących umowy grupowego ubezpieczenia na cudzy rachunek, powoduje istotne źródło nieprawidłowości, dotykających głównie klientów zakładów ubezpieczeń. KNF w piśmie zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z prośbą o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie w przepisach przyszłej ustawy o działalności ubezpieczeniowej zapisów dotyczących m.in. ubezpieczeń na cudzy rachunek (na życie oraz pozostałych umów ubezpieczenia) i ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, których celem byłoby wzmocnienie ochrony osób ubezpieczonych. W piśmie z 17 grudnia 2012 r. KNF przedstawiło bardziej szczegółowo propozycje legislacyjne dotyczące kwestii objętych Raportem Rzecznika Ubezpieczonych.

Pliki do pobrania

knf_pismo_do_mf_w_spr_raportu_rzu.pdf

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...