bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Pismo KNF do Ministra Finansów w sprawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych

Pismo KNF do Ministra Finansów w sprawie raportu Rzecznika Ubezpieczonych

Dodano: 2014-08-18
Publikator: KNF

W dniu 17 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo dotyczące Raportu Rzecznika Ubezpieczonych pt.: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. KNF wskazał, że brak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących umowy grupowego ubezpieczenia na cudzy rachunek, powoduje istotne źródło nieprawidłowości, dotykających głównie klientów zakładów ubezpieczeń. KNF w piśmie zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z prośbą o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie w przepisach przyszłej ustawy o działalności ubezpieczeniowej zapisów dotyczących m.in. ubezpieczeń na cudzy rachunek (na życie oraz pozostałych umów ubezpieczenia) i ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, których celem byłoby wzmocnienie ochrony osób ubezpieczonych. W piśmie z 17 grudnia 2012 r. KNF przedstawiło bardziej szczegółowo propozycje legislacyjne dotyczące kwestii objętych Raportem Rzecznika Ubezpieczonych.

Pliki do pobrania

knf_pismo_do_mf_w_spr_raportu_rzu.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...