bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Pierwsza polityka zakupowa państwa przyjęta

Pierwsza polityka zakupowa państwa przyjęta

Dodano: 2022-01-18

Polityka zakupowa państwa, dokument, który zgodnie z obowiązującą ustawą PZP przygotowuje rząd raz na cztery lata. W założeniu ma ona określać kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień i być wyrazem planowanych działań administracji rządowej związanej z celami i kierunkami średniookresowej strategii rozwoju kraju.

Na stronie internetowej rządu pojawiła się informacja o przyjęciu pierwszej polityki zakupowej państwa. Jednym z najważniejszych jej celów jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, realizowany poprzez otwarcie na te podmioty rynku zamówień publicznych. W polityce zakupowej przewidziano konkretne zalecenia oraz działania wspomagające ze strony państwa, które mają doprowadzić do większego udziału MŚP w rynku zamówień publicznych, są to m.in.:

  • stosowanie rozwiązań korzystnych dla MŚP (np. dzielenie zamówienia na części; stawianie wykonawcom proporcjonalnych wymagań, udzielanie zaliczek i częściowych płatności również w umowach zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy);
  • wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców;
  • wsparcie merytoryczne MŚP (wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla MŚP – webinaria, szkolenia, seminaria, poradniki, centralna baza wiedzy);
  • standaryzacja dokumentów zamówienia.

Polityka zakupowa uwzględnia również założenia wpisujące się w obecne trendy, tj. promuje zamówienia zrównoważone, a więc zielone, zdrowotne, prospołeczne, oraz innowacyjne.

Z informacji zamieszczonych na stronie rządu wynika również, że polityka zakupowa państwa, to nie tylko zalecenia, wytyczne, ale również konkretne działania jakie mają zostać podjęte przez organy rządowe w celu jej realizacji. Więcej na temat polityki zakupowej:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/rada-ministrow-przyjela-polityke-zakupowa-panstwa

Plany rządu wskazane w polityce zakupowej bez wątpienia są ambitne, czas pokaże, czy zostaną wcielone w życie i czy zakładane działania przyniosą oczekiwane efekty.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie