bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży ubezpieczeni

Pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży ubezpieczeni

Dodano: 2016-05-19

Polisę dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 wykupiła Archidiecezja Krakowska – organizator wydarzenia.

W ramach polisy wykupionej przez organizatora, każdy oficjalnie zarejestrowany pielgrzym lub wolontariusz będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową podczas pobytu w Polsce. Ubezpieczenie jest integralnym elementem tzw. pakietu pielgrzyma, który gwarantuje również zakwaterowanie, wyżywienie i transport.  Polisa zapewni pomoc w razie nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku i ochroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom.

– Bycie Oficjalnym Ubezpieczycielem Uroczystości to dla PZU nie tylko splendor i duże wyzwanie, ale przede wszystkim korzyść biznesowa. Dla zagwarantowania optymalnej ochrony   został stworzony specjalny program ubezpieczeniowy, odpowiadający specyfice zaplanowanych uroczystości – mówi Katarzyna Bem, dyrektor Biura Zarządzania Produktami w PZU SA.

Ubezpieczenie gwarantuje uczestnikom organizację pomocy medycznej wraz z pokryciem kosztów, m.in. leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, zabiegów i operacji, badań pomocniczych, dentysty, zakupu leków, transportu do placówki medycznej. Pokrycie kosztów leczenia jest ważne zwłaszcza dla tych uczestników, którzy przybywając spoza strefy Schengen nie mają dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce.  Na czas uroczystości PZU uruchomi specjalną wielojęzyczną medyczną infolinię alarmową. Jej konsultanci udzielą pielgrzymom niezbędnych informacji i zorganizują pomoc specjalisty. Ochrona obejmie zarówno nagłe zdarzenia zdrowotne, jak i pogorszenie się stanu zdrowia wskutek zaostrzenia się choroby przewlekłej.

– Program  jest tak skonstruowany, aby wszyscy zarejestrowani uczestnicy, niezależnie skąd pochodzą i w jakim są stanie zdrowia, mogli z niego skorzystać. Gwarantuje  szeroki zakres świadczeń dla  , znacznej liczby osób – wyjaśnia Katarzyna Bem.

Zarejestrowani pielgrzymi  i wolontariusze mają zagwarantowaną także ochronę ubezpieczeniową w razie następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Polisa zapewnia również usługi assistance np. transport do miejsca zamieszkania niezależnie od kraju, czy 500 zł wsparcia w razie kradzieży dokumentów, kart płatniczych lub gotówki.

Archidiecezja Krakowska, jako organizator Światowych Dni Młodzieży jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej. Polisa opiewa na wysoką sumę ubezpieczenia i zawiera bardzo szeroki zakres odpowiedzialności organizatora, w tym również za szkody wyrządzone uczestnikom ŚDM w miejscach zakwaterowania.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...