bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Personalizacja obsługi klientów: deklaracje a praktyka

Personalizacja obsługi klientów: deklaracje a praktyka

Dodano: 2016-04-26
Publikator: Oracle

Firma Oracle, zajmująca się tworzeniem oprogramowania dla przedsiębiorstw, zleciła realizację badania „Przedsiębiorstwo w epoce personalizacji: gotowi na wszystko”. Z uzyskanych od przedsiębiorców danych wynika, że 84 proc. uważa, że obecnie klienci oczekują spersonalizowanej obsługi. W przypadku 70 proc. firm takie zapotrzebowanie zgłaszają pracownicy. Jedynie 20 proc. ankietowanych oceniło oferowane w ich firmach systemy personalizacji obsługi na poziomie bardzo dobrym.

Ponadto, badani wskazali, że personalizacja obsługi klienta stanowi dla nich obecnie coraz większe wyzwanie w skutecznym konkurowaniu na rynku. Ponadto, przedsiębiorcy uważają, że wdrożenie w ich systemy wysoce spersonalizowaną obsługę klienta przyczyniłoby się do wzrostu rocznych przychodów o 18 proc. Prawie wszystkie osoby biorące udział w badaniu są zdania, że za sukces systemu personalizacji obsługi klienta odpowiada sprawny system IT obejmujący wszystkie elementy od narzędzi po analitykę.

Za korzyści stosowania nowoczesnych rozwiązań obsługi klientów respondenci uważają zmniejszenie rotacji pracowników i zatrzymanie kadry w organizacji. Zdaniem badanych wpłynęłoby to na powiększenie satysfakcji z pracy i ogólnego zadowolenia podwładnych.

Na podobny trend wskazują analizy rynkowe. Przedsiębiorstwa, których przychody wzrosły w 2015 r. o ponad 10 proc., charakteryzują się wysokim poziomem oferowanej personalizacji obsługi.

W badaniu wzięło udział 300 dyrektorów z branży komunikacji, edukacji i nauki, inżynierii i budownictwa, usług finansowych, opieki zdrowotnej, turystyki, nauk przyrodniczych, sektora publicznego, handlu detalicznego i usług użyteczności publicznej.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...