bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Pekao z zyskiem netto wyższym niż przed pandemią

Pekao z zyskiem netto wyższym niż przed pandemią

Dodano: 2022-03-04
Publikator: informacja prasowa

Zysk netto banku Pekao w 2021 roku wyniósł 2,175 mld zł i prawie dwukrotnie przekroczył wynik z roku 2020 oraz przewyższył rezultat z przedpandemicznego roku 2019.

Bank osiągnął wzrost dzięki progresowi w strategicznych segmentach. Dynamiczny wzrost na przestrzeni roku notowała bankowość przedsiębiorstw. O 62 proc. w ostatnim kwartale 2021 roku wzrosła sprzedaż kredytów gotówkowych. Znaczące zwiększenie bank zanotował także w wyniku odsetkowym i prowizyjnym.

Z aplikacji mobilnej Pekao na koniec 2021 korzystało 2,4 mln klientów, o 400 000 więcej niż rok wcześniej.

Bank utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia wyniósł 16,9 proc., a Tier 15,1 proc. Oznacza to zdolność bilansową Pekao do wypłaty dywidendy na zgodnym ze strategią poziomie od 50 do 75 proc. zysku netto.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...