bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PBUK wypłaciło zobowiązania Gefiona

PBUK wypłaciło zobowiązania Gefiona

Dodano: 2022-01-12
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uregulowało zobowiązania za szkody transgraniczne wyrządzone przez kierujących pojazdami ubezpieczonymi w Gefionie. Kwota wyniosła blisko 7 mln zł.

Gefion Insurance, będący duńską firmą ubezpieczeniową, działał w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Ubezpieczyciel oferował przede wszystkim ubezpieczenia OC komunikacyjnego. W czerwcu 2021 roku duński sąd ogłosił upadłość następcy prawnego Gefion Insurance A/S. Powodem były kłopoty finansowe spółki.

W związku z utratą wypłacalności oraz ogłoszeniem bankructwa, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podjęło decyzje przejęcia zobowiązań Gefiona.

− Jak każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 działu II, Gefion był członkiem PBUK, a jego polisy OC były ważne zarówno w Polsce, jak i w każdym kraju EOG, Andory, Serbii i Szwajcarii. Z tego też tytułu PBUK udzielało gwarancji w zakresie realizowania przez ten zakład zobowiązań wynikających z wypadków spowodowanych ruchem pojazdów ubezpieczonych w Gefion – powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Do końca ubiegłego roku PBUK uregulowało zobowiązania duńskiego ubezpieczyciela w kwocie blisko 7 mln zł. Co więcej, utworzyło rezerwy w podobnej wysokości na poczet ewentualnych płatności w kolejnych latach.

− W przypadku zdarzeń transgranicznych, zarówno przepływ informacji o szkodach komunikacyjnych rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą, jak i rozliczenia, dokonywane są z dużym opóźnieniem. Z tego tez powodu niewykluczone jest, iż wartość zobowiązań przekroczy zgłoszone dotychczas roszczenia – dodaje Mariusz Wichtowski.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

    Zadaj Pytanie