bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PBUK wypłaciło zobowiązania Gefiona

PBUK wypłaciło zobowiązania Gefiona

Dodano: 2022-01-12
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uregulowało zobowiązania za szkody transgraniczne wyrządzone przez kierujących pojazdami ubezpieczonymi w Gefionie. Kwota wyniosła blisko 7 mln zł.

Gefion Insurance, będący duńską firmą ubezpieczeniową, działał w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług. Ubezpieczyciel oferował przede wszystkim ubezpieczenia OC komunikacyjnego. W czerwcu 2021 roku duński sąd ogłosił upadłość następcy prawnego Gefion Insurance A/S. Powodem były kłopoty finansowe spółki.

W związku z utratą wypłacalności oraz ogłoszeniem bankructwa, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podjęło decyzje przejęcia zobowiązań Gefiona.

− Jak każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 działu II, Gefion był członkiem PBUK, a jego polisy OC były ważne zarówno w Polsce, jak i w każdym kraju EOG, Andory, Serbii i Szwajcarii. Z tego też tytułu PBUK udzielało gwarancji w zakresie realizowania przez ten zakład zobowiązań wynikających z wypadków spowodowanych ruchem pojazdów ubezpieczonych w Gefion – powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Do końca ubiegłego roku PBUK uregulowało zobowiązania duńskiego ubezpieczyciela w kwocie blisko 7 mln zł. Co więcej, utworzyło rezerwy w podobnej wysokości na poczet ewentualnych płatności w kolejnych latach.

− W przypadku zdarzeń transgranicznych, zarówno przepływ informacji o szkodach komunikacyjnych rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą, jak i rozliczenia, dokonywane są z dużym opóźnieniem. Z tego tez powodu niewykluczone jest, iż wartość zobowiązań przekroczy zgłoszone dotychczas roszczenia – dodaje Mariusz Wichtowski.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...