bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
PBUK: rumuński ubezpieczyciel bez licencji

PBUK: rumuński ubezpieczyciel bez licencji

Dodano: 2016-08-09

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało, iż nadzór finansowy w Rumunii – ASF cofnął licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej firmie Carpatica Asig oraz wszczął względem niej postępowanie upadłościowe. Carpatica Asig to siódma co do wielkości firma ubezpieczeniowa w tym kraju z 7-procentowym udziałem w rynku.

– Carpatica Asig nie spełniała wymogów wypłacalności zgodnych z systemem Solvency II, obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. W tych okolicznościach, analizując sprawozdania i dane spółki, nadzór finansowy za jedyną możliwość uznał wszczęcie wobec niej postępowania upadłościowego – informuje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany w terminie 30 dni przekazać do funduszu gwarancyjnego kompletne rejestry odszkodowań oraz listy potencjalnych wierzycieli ubezpieczeniowych. Ponadto, ma powiadomić o zaistniałej sytuacji swoich klientów oraz podjąć czynności zmierzające do polubownego rozwiązania umów i zwrotu składek proporcjonalnie do okresu świadczenia ochrony. 

– Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych sprawdza, czy wśród w ostatnim czasie na rumuńskich drogach nie doszło do wypadków, w których poszkodowanymi byli polscy podróżni, a sprawcami – klienci upadającego ubezpieczyciela. Jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, PBUK będzie na bieżąco informować poszkodowanych o krokach, jakie należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie – dodał Mariusz Wichtowski.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...