bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Parlament Europejski pracuje nad regulacjami systemu podatkowego

Parlament Europejski pracuje nad regulacjami systemu podatkowego

Dodano: 2016-05-05
Publikator: Parlament Europejski

Walka o uczciwe opodatkowanie w UE była podejmowana w programie prac Parlamentu UE na długo przed przed wybuchem afer LuxLeaks i Panama papers. Od początku gospodarczego i finansowego krachu PE dążył do większej przejrzystości i eliminacji nieuczciwych praktyk w kwestiach płacenia podatku.

Komisja do spraw gospodarki i finansów jest ustawodawczym organem w kwestii ustalania polityki podatkowej i kontynuuje prace nad inicjatywami ustawodawczymi Komisji Europejskiej w obszarze opodatkowania. Parlament również powołał do życia dwie tymczasowe komisje specjalne, które mają zająć się analizą interpretacji podatkowych, a także przy okazji rozpocząć dochodzenie w sprawie Panama papers. Interpretacje podatkowe są pisemnymi oświadczeniami wydawanymi przez organy podatkowe, ustalające z góry, jak podatek spółki ma być obliczony. Interpretacje podatkowe czasami są podważane, gdy przedsiębiorstwo międzynarodowe wykorzystało je do porozumienia się w sprawie uznaniowego albo w sposób uprzywilejowany potraktowania podatku obowiązującego w danym kraju.

W listopadzie jedna z komisji specjalnych w oparciu o zanalizowane interpretacje podatkowe wydała swoje sprawozdanie końcowe, określając w nim m. in.  propozycje zasad gwarantujących uczciwe i przejrzyste zasady opodatkowanie przez UE. Praca drugiej komisji będzie trwała do lipca 2016 r. Ma ona za zadanie kontynuować prace pierwszego zespołu, szczególnie pod kątem zidentyfikowania niezbędnych kroków do podjęcia walki ze spółkami, które obchodzą przepisy podatkowe. W następstwie ujawnień w Panamie papers, Parlament zdecydował się utworzyć komisję wszczynającą dochodzenie w tej sprawie. Pełnomocnictwo komisji zostanie potwierdzone podczas plenum majowego w Strasburgu.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...