bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Pakiety ubezpieczeniowe dla fizjoterapeutów

Pakiety ubezpieczeniowe dla fizjoterapeutów

Dodano: 2016-08-02

Grupa INTER stworzyła specjalne, dedykowane pakiety ubezpieczeń OC dla fizjoterapeutów. Sprzedaż ubezpieczeń ruszyła w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Pakiet oferowany jest w dwóch wariantach: Standard i Premium. Pierwsze z nich obejmuje dobrowolne ubezpieczenie OC z sumą gwarancyjną 50 000 euro, ochronę prawną w życiu zawodowym, ubezpieczenie na wypadek eksplozji na materiał zakaźny oraz ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta. W drugim, rozszerzonym wariancie, fizjoterapeuta otrzyma wyższą sumę gwarancyjną w dobrowolnym ubezpieczeniu OC – do 100 000 euro, dodatkowo zapewniana jest ochrona prawna w sprawach związanych z ruchem drogowym i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W odpowiedzi na potrzeby środowiska fizjoterapeutycznego ubezpieczyciel przeprowadził konsultacje z tą grupą zawodową, w wyniku których stworzył dostosowany pakiet ubezpieczeniowy.

– Sumy Gwarancyjne w dobrowolnym OC dają realną ochronę, odpowiadającą wysokościom dzisiejszych roszczeń wobec fizjoterapeutów. Wyróżnikiem pakietu jest także cena – niewiele wyższa od samego ubezpieczenia OC – powiedział Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.

Dodatkowo ubezpieczyciel dołączył do pakietu ochronę od ryzyk związanych prowadzeniem gabinetu oraz szkodami w mieniu pacjenta. Ponadto, polisa zapewnia opiniowanie kontraktów z podmiotami leczniczymi, czy telefoniczną asystę prawną.

Ubezpieczyciel daje również możliwość poszerzenia ochrony o dodatkowe produkty dedykowane wyłącznie branży medycznej np. ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, czy roczne ubezpieczenie turystyczne.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...