bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Pakiet assistance dla klientów stowarzyszenia GSU

Pakiet assistance dla klientów stowarzyszenia GSU

Dodano: 2016-07-22

Bogaty pakiet assistance dla swoich klientów przygotowało GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych. Oferta stworzona we współpracy z Europ Assistance Polska przewiduje szeroki zakres usług pomocy w wielu nieprzewidzianych sytuacjach – pomoc medyczną, pomoc w domu, ubezpieczenie NNW.

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych utworzone w 2003 roku działa na terenie całego kraju. Zrzesza osoby ubezpieczające się oraz inne, chcące poprzez członkostwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia na rzecz społeczeństwa. Swoimi działaniami chce wpłynąć na większą świadomość rynku ubezpieczeń poprzez bieżące jego opiniowanie, organizowanie i obsługę ubezpieczeń.

Oferta zawiera assistance domowe, w ramach którego ubezpieczeni, w sytuacji awarii, kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego mogą skorzystać z interwencji specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza). Ponadto, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty dojazdu oraz robocizny, natomiast, koszty części zamiennych lub użytych materiałów niezbędnych do usunięcia szkody ponosi ubezpieczony. Jeżeli natomiast awarii ulegnie sprzęt RTV/AGD ubezpieczony otrzymuje organizację i pokrycie kosztów interwencji specjalisty w zakresie naprawy tego sprzętu. W zakresie pakietu dostępne jest również zabezpieczenie mienia w postaci jego dozoru lub transportu, a jeżeli w skutek zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem lokal nie nadaje się do zamieszkania  Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego i jego rodziny do miejsca wskazanego albo hotelu na terytorium RP.

W ofercie jest również pakiet pomocy medycznej, w zakresie którego ubezpieczony w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP, będzie mógł liczyć na organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza, wizyty pielęgniarki, dostawy podstawowych artykułów spożywczych, czy transportu medycznego. Ponadto, jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczony musi zostać poddany hospitalizacji zapewnione są takie świadczenia jak: pomoc domowa po hospitalizacji, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, opieka nad zwierzętami domowymi (psami i kotami), pomoc psychologa, rehabilitacja, refundacja leków po hospitalizacji, czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Natomiast jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony jest hospitalizowany dłużej niż 14 dni, Centrum Alarmowe pokrywa lub refunduje koszty podstawowych rachunków (gaz, prąd, internet, czynsz). Dodatkowo na życzenie ubezpieczonego, otrzymuje on nielimitowany dostęp do infolinii informacyjnych, w tym infolinii medycznej, serwisu informacyjnego dla rodziców, czy telefonicznej konsultacji lekarskiej.

Dla swoich klientów, GSU przewiduje również ochronę ubezpieczonego, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. W takiej sytuacji zagwarantowana jest wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie Tabeli Trwałego Inwalidztwa. Dodatkowo pakiet zapewnia organizację i refundacje kosztów wizyty u lekarza specjalisty (ortopeda),a także dostęp do nielimitowanej infolinii medycznej.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...