bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
OWU PZU z certyfikatem prostej polszczyzny

OWU PZU z certyfikatem prostej polszczyzny

Dodano: 2017-10-26

Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Warszawskiego przyznała „Certyfikat prostej polszczyzny” dla Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku. Ubezpieczyciel wskazuje, iż jest to dowód na to, że tekst PZU jest zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy oraz zapewnia szybkie przyswajanie informacji.

– Ogólne warunki ubezpieczenia PZU czyta się tak łatwo jak popularne dzienniki i tygodniki. Nie bombardują czytelnika żargonem, nie ma w nich niepotrzebnego wielosłowia, charakteryzują się stylem dynamicznym, są nastawione na człowieka. Są zrozumiałe dla osób, które ukończyły szkołę średnią – napisał w dokumencie certyfikującym Marek Maziarz z Pracowni Prostej Polszczyzny, odpowiedzialny za analizę ilościową OWU.

– O produktach mówimy jasno i zrozumiale. To dla nas oczywisty sposób komunikacji z Klientami. Każde pismo czy broszura muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Ubezpieczenia nie są przecież wiedzą tajemną i można o nich mówić w ciekawy i przystępny sposób. Certyfikat prostej polszczyzny dla PZU jest tego najlepszym potwierdzeniem – powiedział Marek Baran, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...