bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Outsourcing w ubezpieczeniach nie zawsze bez VAT

Outsourcing w ubezpieczeniach nie zawsze bez VAT

Dodano: 2016-08-03
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 152/15) orzekł, że czynności koordynacji działań mających na celu określenie stopnia uszczerbku zdrowia po wypadku na rzecz ubezpieczyciela nie są zwolnione z VAT.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi na rzecz i w imieniu zakładów ubezpieczeń w zakresie usług medycznych na potrzeby realizacji usługi głównej towarzystwa, tj. oceny stopnia uszczerbku zdrowia ubezpieczonego po wypadku. Usługi polegały na wydawaniu opinii lekarskich po przebytych urazach i wypadkach, wykonywanie w tym celu niezbędnych badań medycznych, wydawanie opinii uzupełniających, organizowanie badań, komisji lekarskich oraz kontakt z klientem. Część z zadań (badania lekarskie, sporządzanie opinii lekarskich) była wykonywana przez podmioty trzecie na podstawie zawartych umów z lekarzami, gabinetami medycznymi jako podmiotami partnerskimi. 

W związku z powyższymi zadaniami spółka skierowała do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie pytanie: „Czy ww. czynności polegające na organizacji i koordynowaniu działań mających na celu wykonanie (przez podmioty trzecie) badań lekarskich lub sporządzenia opinii lekarskich na rzecz i w imieniu zakładów ubezpieczeniowych, związane z oceną stopnia uszczerbku na zdrowiu po wypadku ubezpieczonego w celu ustalenia wysokości świadczenia oraz ze sporządzeniem opinii lekarskich dotyczących likwidacji szkody są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...