bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Outsourcing w ubezpieczeniach nie zawsze bez VAT

Outsourcing w ubezpieczeniach nie zawsze bez VAT

Dodano: 2016-08-03
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 152/15) orzekł, że czynności koordynacji działań mających na celu określenie stopnia uszczerbku zdrowia po wypadku na rzecz ubezpieczyciela nie są zwolnione z VAT.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi na rzecz i w imieniu zakładów ubezpieczeń w zakresie usług medycznych na potrzeby realizacji usługi głównej towarzystwa, tj. oceny stopnia uszczerbku zdrowia ubezpieczonego po wypadku. Usługi polegały na wydawaniu opinii lekarskich po przebytych urazach i wypadkach, wykonywanie w tym celu niezbędnych badań medycznych, wydawanie opinii uzupełniających, organizowanie badań, komisji lekarskich oraz kontakt z klientem. Część z zadań (badania lekarskie, sporządzanie opinii lekarskich) była wykonywana przez podmioty trzecie na podstawie zawartych umów z lekarzami, gabinetami medycznymi jako podmiotami partnerskimi. 

W związku z powyższymi zadaniami spółka skierowała do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie pytanie: „Czy ww. czynności polegające na organizacji i koordynowaniu działań mających na celu wykonanie (przez podmioty trzecie) badań lekarskich lub sporządzenia opinii lekarskich na rzecz i w imieniu zakładów ubezpieczeniowych, związane z oceną stopnia uszczerbku na zdrowiu po wypadku ubezpieczonego w celu ustalenia wysokości świadczenia oraz ze sporządzeniem opinii lekarskich dotyczących likwidacji szkody są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...